Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Informácie odboru KR pre obyvateľstvo

Legislatíva  |  Informácie pre obyvateľstvo  |  Informácie pre obce  |  Informácie pre PO a FO  |  Cvičenia  |  Súťaže

Informácie nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Prevencia zdravia, chrípka - informácie, prevencia a zamedzenie jej šírenia

 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  - nepretržitá telefónna linka: 02/59 373 122
   Na uvedenej linke odborníci Úradu verejného zdravotníctva odpovedia na všetky otázky, ktoré sa týkajú nového chrípkového vírusu.
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
  - pohotovostná služba na tel. čísle: 0918 659580
  Pohotovostná služba je zriadená 24 hodín denne počas pracovných dní, sviatkov a víkendov.
  Situáciu vo výskyte ochorení pre okresy Banská Bystrica a Brezno je možné hlásiť i na telefónnu linku: 048/4367460 alebo 048/4367466
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení, zverejnené 12.03.2020 (305,6 kB) pdf
OZNAM PRE OBYVATELSTVO 9.3.2020, zverejnené 11.03.2020 (302,7 kB) pdf
Usmernenie hlavného hygienika SR - karantena 09.03.2020, zverejnené 11.03.2020 (232,9 kB) pdf
Koronavírus - odporúčania (EN), zverejnené 04.03.2020 (54,4 kB) pdf
Koronavírus - odporúčania, zverejnené 04.03.2020 (70,2 kB) pdf
Koronavírus - prevencia, zverejnené 04.03.2020 (238,3 kB) pdf
Koronavírus - ochorenie, zverejnené 04.03.2020 (37,9 kB) pdf
Informácie o linke tiesňového volania, zverejnené 15. 01. 2016 (1,5 MB) pdf
Ochrana obyvateľstva ukrytím, zverejnené 15. 01. 2016 (421,8 kB) pdf
Jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS) - pomôcka pre CO obyvateľstva k spohotoveniu JÚBS_A5, zverejnené 03. 02. 2016.pdf (1,2 MB) pdf
Nebezpečné listové zásielky, zverejnené 28.11.2016 (1,6 MB) pdf
Mimoriadne núdzové opatrenie ŠVPS, zverejnené 16.02.2017 (310,1 kB) pdf
Zoznam vhodných OOPP, zverejnené 16.02.2017 (293,2 kB) pdf
Kontakty a adresy ŠVPS, zverejnené 16.02.2017 (329,1 kB) pdf
Informačný tok pri výskyte a podozrení na výskyt aviárnej influenzy, zverejnené 22.02.2017 (239,6 kB) pdf
Bomba, trhavina, zverejnené 09.08.2017 (187,1 kB) pdf
Dopravná nehoda s únikom nebezpečnej látky, zverejnené 09.08.2017 (184,7 kB) pdf
Evakuácia, zverejnené 09.08.2017 (187,0 kB) pdf
Nebezpečné biologické látky, zverejnené 09.08.2017 (186,2 kB) pdf
Nebezpečné chemické látky, zverejnené 09.08.2017 (187,8 kB) pdf
Nebezpečné rádioaktívne látky, zverejnené 09.08.2017 (187,3 kB) pdf
Povodne, zverejnené 09.08.2017 (179,6 kB) pdf
Požiar, zverejnené 09.08.2017 (182,6 kB) pdf
Prostriedky individuálnej ochrany, zverejnené 09.08.2017 (192,3 kB) pdf
Samovoľná evakuácia, zverejnené 09.08.2017 (190,8 kB) pdf
Streľba, zverejnené 09.08.2017 (182,9 kB) pdf
Teroristický útok, zverejnené 09.08.2017 (183,8 kB) pdf
Varovanie obyvateľstva, zverejnené 09.08.2017 (196,0 kB) pdf
Víchrica, zverejnené 09.08.2017 (181,8 kB) pdf
Vysoké teploty, prívalové dažde, požiare, zverejnené 09.08.2017 (220,0 kB) pdf
Zásielka, zverejnené 09.08.2017 (185,2 kB) pdf
Zemetrasenie, zverejnené 09.08.2017 (188,0 kB) pdf
Zvery, zverejnené 09.08.2017 (184,3 kB) pdf
Preskúšanie sirén v roku 2019, zverejnené 21.01.2019 (315,3 kB) pdf