Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2020, utorok
 

Informácie odboru KR

Náplň činnosti odboru  |  Informácie odboru

 

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Krízové riadenie mimo času vojny a vojnového stavu je súhrn riadiacich činností orgánov krízového riadenia, ktoré sú zamerané na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.

Informácie pre verejnosť (PDF, 447 kB)

Informácie v súvislosti s koronavírusom

Legislatíva (PDF, 247 kB)

Informačný systém CO

Karta CO obce

Karta CO objektu, PO, FO, podnikateľa

Ochrana obyvateľstva - základné informácie

Výpis z analýzy Okresného úradu Nové Zámky (PDF, 367 kB)

Okresné kolo výtvarnej súťaže - Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, školský rok 2019/2020 (PDF, 293 kB)

Výsledková listina okresného kola výtvarnej súťaže - Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany (PDF, 148 kB)