Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 

Informácie odboru KR

Informácie odboru

 

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Krízové riadenie mimo času vojny a vojnového stavu je súhrn riadiacich činností orgánov krízového riadenia, ktoré sú zamerané na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.

Informácie pre verejnosť (PDF, 1 MB)

Legislatíva (PDF, 245 kB)

Informačný systém CO (PDF, 435 kB)

Preskúšanie prevádzkyschopnosti sirén v roku 2023 (PDF, 688 kB)

Čo robiť keď zaznie siréna (PDF, 33 kB)

Karta CO obce (RTF, 543 kB)

Karta CO objektu, PO, FO, podnikateľa (RTF, 365 kB)

Ochrana obyvateľstva - základné informácie (PDF, 104 kB)

Vybrané základné pojmy z oblasti civilnej ochrany (PDF, 103 kB)

Výpis z analýzy Okresného úradu Nové Zámky (PDF, 505 kB)

Okresné kolo výtvarnej súťaže - Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, školský rok 2019/2020 (PDF, 293 kB)

Výsledková listina okresného kola výtvarnej súťaže - Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany (PDF, 148 kB)