Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2023, nedeľa
 

Informácie pre občanov

O Z N A M

Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrá a ostatné pracoviská okresných úradov a polície fungujú v režime s obmedzeniami, vyplývajúcimi z  aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 250/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest  (PDF, 231 kB) účinnej od 4. októbra 2021.

 

NOVINKA: Čas návštevy si môžete zarezervovať online už aj na oddelení dokladov či katastri

 

Rezervačný systém MV SR

Postup pre rezerváciu termínu (PDF, 73 kB)

Na rezerváciu nie je potrebné použitie elektronického občianskeho preukazu. Po úspešnej rezervácii žiadateľ dostane PIN kód , ktorý v deň návštevy pracoviska zadá do kiosku vyvolávacieho systému. Kiosk vytlačí lístok s poradovým číslom a používateľ vyčká na pozvanie k pracovisku. PIN kód možno použiť v časovom rozmedzí 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie, potom stráca platnosť

Rezervácia je platná pre konkrétnu osobu, ktorej zadané údaje musia byť zhodné s platným dokladom totožnosti. Splnenie podmienok rezervácie dôsledne vyžadujeme. Rezerváciu, ktorá ich nebude spĺňať, nebudeme akceptovať.

UPOZORNENIE: Dopravné inšpektoráty po novom

 • od 8. do 10. hodiny vybavujú klientov podľa poradia, 

 • od 10.  hodiny do konca pracovnej doby funguje kombinovaný režim, počas ktorého sa  prednostne vybavujú online objednaní klienti.

  Dodržiavajte pokyny a hygienické nariadenia

  V interiéroch môže byť len obmedzený počet osôb /1 osoba na 15 metrov štvorcových/, preto vstup na pracoviská budú usmerňovať supervízori a poverené osoby. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia.

  Vyzývame uprednostniť elektronickú či písomnú komunikáciu - pripomíname, že pri použití e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu /najviac o 70 €/

   

  O Z N A M

   

  Od pondelka 28. júna je Matričný úrad k dispozícii už len v  klientskom centre na Mestskom úrade v Žiline na Námestí obetí komunizmu 1. 


Informácia pre obyvateľstvo a verejnosť z dôvodu množiacich sa prípadov doručovania podozrivých zásielok, balíkov s obsahom nebezpečného materiálu, ktorý môže ohroziť život alebo zdravie

Z dôvodu opakujúcich sa prípadov doručovania listových zásielok  (balíkov) s podozrivým obsahom na nebezpečný materiál, informuje Okresný úrad Žilina v súlade s § 14 ods. 1 písm. r) zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, obyvateľstvo a verejnosť zverejnené dňa 04.01.2017 (PDF, 134 kB)

Zoznam utajovaných skutočností

Zoznam utajovaných skutočností (PDF, 242 kB)

INFORMÁCIE pre verejnosť podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 1. Informácie o zdroji ohrozenia (DOC, 31 kB)
 2. Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí (DOC, 826 kB)
 3. Nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť (DOC, 74 kB)
 4. Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach (DOC, 88 kB)
 5. Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti (DOC, 63 kB)
 6. Podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva (DOC, 76 kB)
 7. Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností (DOC, 21 kB)

 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

  Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 45 kB)