Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2021, nedeľa
 

Informácie pre občanov

Informácia pre obyvateľstvo a verejnosť z dôvodu množiacich sa prípadov doručovania podozrivých zásielok, balíkov s obsahom nebezpečného materiálu, ktorý môže ohroziť život alebo zdravie

Z dôvodu opakujúcich sa prípadov doručovania listových zásielok  (balíkov) s podozrivým obsahom na nebezpečný materiál, informuje Okresný úrad Žilina v súlade s § 14 ods. 1 písm. r) zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, obyvateľstvo a verejnosť zverejnené dňa 04.01.2017 (PDF, 134 kB)

Zoznam utajovaných skutočností

Zoznam utajovaných skutočností (PDF, 242 kB)

INFORMÁCIE pre verejnosť podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

  1. Informácie o zdroji ohrozenia (DOC, 31 kB)
  2. Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí (DOC, 826 kB)
  3. Nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť (DOC, 74 kB)
  4. Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach (DOC, 88 kB)
  5. Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti (DOC, 63 kB)
  6. Podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva (DOC, 76 kB)
  7. Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností (DOC, 21 kB)

 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

  Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 45 kB)