Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Informácie pre občanov

O Z N A M

Na základe usmernenia  VI/2 generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike budú od 16. 3. 2020  úradné hodiny Okresného úradu Žilina a Klientskeho centra skrátené nasledovne:

8:00 – 11:00 hod.

Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie sa do odvolania vybavujú len:

Občianske preukazy:

-        Prijatie žiadosti po skončení platnosti OP,

-        Prijatie žiadosti max. 2 mesiace pred skončením platnosti,

-        Prijatie žiadosti pri nahlásení straty alebo odcudzení dokladov,

-        Výdaj dokladov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Vodičské preukazy:

-        Prijatie žiadosti po nadobudnutí vodičského oprávnenia,

-        Prijatie žiadosti pri skončení platnosti VP,

-        Prijatie žiadosti pri strate a odcudzení dokladu,

-        Výdaj len dokladov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Cestovné pasy:

-        Prijatie žiadosti len základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok,

-        výdaj len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

 

Aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu nebude vykonávaná. Občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej.

 

Dopravný inšpektorát:

Iba online rezervácie. Vstup do budovy maximálne 5 minút pred dohodnutým termínom.

 

Ďalej všetci zamestnanci Okresného úradu

sú povinní využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.  Aktualizované telefónne a e-mailové kontakty nájdete na webovom sídle Okresného úradu Žilina.

 

Katastrálny odbor:

Návrhy na vklad je potrebné zasielať poštou, prostredníctvom advokátovnotárov. Potvrdený návrh na vklad Vám spolu s platobným predpisom na úhradu správneho poplatku zašleme na Vami uvedenú adresu. Správny poplatok je možné zakúpiť si na pošte a pribaliť ho do zásielky, uhradiť po prijatí platobného predpisu alebo využiť mobilnú aplikáciu a virtuálny eKolkomat.

Infolinka katastrálneho odboru: 0918 544 455

 

Živnostenský odbor:

Všetky žiadosti sú k dispozícií pri vchode do klientskeho centra alebo k stiahnutiu na webovom sídle Okresného úradu Žilina.

Call centrum živnostenského odboru: 0918 963 227

 

Vstupujte výhradne po jednom !

 

Naďalej platí prísny zákaz vstupu s deťmi !

 

Informácia pre obyvateľstvo a verejnosť z dôvodu množiacich sa prípadov doručovania podozrivých zásielok, balíkov s obsahom nebezpečného materiálu, ktorý môže ohroziť život alebo zdravie

Z dôvodu opakujúcich sa prípadov doručovania listových zásielok  (balíkov) s podozrivým obsahom na nebezpečný materiál, informuje Okresný úrad Žilina v súlade s § 14 ods. 1 písm. r) zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, obyvateľstvo a verejnosť zverejnené dňa 04.01.2017 (PDF, 134 kB)

Zoznam utajovaných skutočností

Zoznam utajovaných skutočností (PDF, 242 kB)

INFORMÁCIE pre verejnosť podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

  1. Informácie o zdroji ohrozenia (DOC, 31 kB)
  2. Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí (DOC, 826 kB)
  3. Nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť (DOC, 74 kB)
  4. Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach (DOC, 88 kB)
  5. Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti (DOC, 63 kB)
  6. Podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva (DOC, 76 kB)
  7. Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností (DOC, 21 kB)

 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

  Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 45 kB)