Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Informačný systém CO

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania  |  Koordinačné stredisko IZS

 

Informačný systém civilnej ochrany tvorí hlásna služba a informačná služba civilnej ochrany, pričom

a) hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných pri

    riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej

    udalosti,

b) informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie

    informácií.

 

 Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi

a) "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození 

    alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov

    mimoriadnej udalosti,

b) "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými 

    účinkami vody.

c) Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje

    signálom "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez

    opakovania.

 

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva

dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase

skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.