Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

JPU Patince

Usporiadanie a úprava pozemkov  |  Register pozemkových spoločenstiev

Rozhodnutie o zmene obvodu JPÚ Lokalita okolo ČOV Patince - Zverejnené 27.7.2020

Zásady umiestnenia nových pozemkov v JPÚ „Lokalita okolo ČOV-Patince“ - Zverejnené 17.2.2020

Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor týmto zverejňuje Zásady umiestnenia nových pozemkov v JPÚ „Lokalita okolo ČOV-Patince“ (ďalej len "ZUNP"). Zásady  boli dohodnuté so Združením účastníkov JPÚ „Lokalita okolo ČOV-Patince“ dňa 28.1.2020. Majú textovú a grafickú časť. Súčasne sa ZUNP doručujú všetkým známym vlastníkom do vlastných rúk.

Prílohy: pripojené - viď dokumenty


 

Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 26.11.2019 schválený.

Príloha: viď dokumenty

JPÚ Patince - Zverejnenie registra pôvodného stavu:

Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 16.9.2019 zverejnený na úradnej tabuli Okresného úradu Komárno a Obecného úradu Patince. Elborát RPS je k nahliadnutiu na obecnom úrade Patince počas 30dní od jeho zverejnenia. Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list s výpisom z RPS, poučením a pozvánkou na rokovanie. Proti údajom  môže podať námietky v lehote do 30 dní odo dňa doručenia.

Priložené súbory:

Verejná vyhláška a k tomu mapa RPS

Informácia

Dotazník

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]