Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Služby pre občanov

Služby pre občanov

VYDÁVANIE VÝPISOV A ODPISOV Z REGISTRATÚRY ÚRADU

Registratúrne stredisko úradu umožňuje v súlade s platným Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom pre automatizovaný systém správy registratúry oprávneným fyzickým a právnickým osobám nazeranie, vypožičiavanie, ako aj vydávanie výpisov a odpisov zo spisov v úradnej úschove (registratúry úradu).

Fyzické osoby - občania môžu, na základe písomnej žiadosti, požiadať Okresný úrad Pezinok o:

  • Nahliadnutie do spisov
  • Vydanie výpisu alebo odpisu (fotokópie)

Vydávanie výpisov a odpisov je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vyhotovovanie odpisov (fotokópií), výpisov a písomných informácií sa uskutočňuje v súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.