Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami (881,4 kB) pdf
Vyhláška MŽP SR č. 385/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej povodňovej služby (418,1 kB) pdf
Vyhláška MŽP SR č. 386/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach (635,9 kB) pdf
Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby (895,2 kB) pdf
Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach (897,2 kB) pdf
Príloha k vyhláške MŽP SR č. 252/2010 Z.z. (56,2 kB) pdf
Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania (915,9 kB) pdf
Príloha č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 261/2010 Z.z. (49,9 kB) pdf
Príloha č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 261/2010 Z.z. (51,3 kB) pdf
Príloha č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 261/2010 Z.z. (51,3 kB) pdf
Vyhláška MŽP SR č. 313/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní (913,3 kB) pdf
Vyhláška MŽP SR č. 159/2014 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd (41,5 kB) pdf