Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Mandátne certifikáty zamestnancov odboru živnostenského podnikania OÚ Stará Ľubovňa

Sadzobník správnych poplatkov  |  KEP zamestnancov odboru živnostenského podnikania

Mandátne certifikáty zamestnancov OÚ Stará Ľubovňa

Platné certifikáty

Kep -  Mgr. Ivana Lichvarčíková OPRÁVNENIE 1109 Vedúci odboru okresného úradu, platný od 27.01.2023 do 26.01.2026

Kep - MANDATAR Bc. Helena Hlipalová OPRAVNENIE 1182, platný od 28.06.2022 do 27.06.2025

Kep - Bc. Helena Hlipalová OPRÁVNENIE 1066 Jednotné kontaktné miesto, platný od ‎26. ‎apríla ‎2022 do ‎25. ‎apríla ‎2025

Kep - Ľudmila Mojcherová OPRÁVNENIE 1066 Jednotné kontaktné miesto, platný od ‎26. ‎apríla ‎2022 do ‎25. ‎apríla ‎2025

Kep - Mgr. Ivana Lichvarčíková OPRÁVNENIE 1066 Jednotné kontaktné miesto, platný od ‎26. ‎apríla ‎2022 do ‎25. ‎apríla ‎2025

Kep - Bc. Alžbeta Kohútová OPRÁVNENIE 1066 Jednotné kontaktné miesto, platný od ‎26. ‎apríla ‎2022 do ‎25. ‎apríla ‎2025

Kep - Ing. Katarína Hudáková OPRÁVNENIE 1066 Jednotné kontaktné miesto, platný od 28.06.2022 do 27.06.2025

 

Certifikáty s vypršanou platnosťou

Kep - MANDATAR Bc. Helena Hlipalová OPRAVNENIE 1182, platný od 19.08.2021 do 19.08.2022

Kep - MANDATAR Mgr. Ivana Lichvarcikova OPRAVNENIE 1109, platný od  31.01.2022 do 31.01.2023

Kep - MANDATAR Ing. Katarína Hudáková OPRAVNENIE 1066, platný od  05.10.2021 do 05.10.2022

Kep - Bc. Helená Hlipalová - 01.04.2021 - 01.04.2022

Kep - Bc. Helena Hlipalová - od 03.09.2020 do 03.09.2021

Kep - Bc. Alžbeta Kohútová - 31.03.2021 - 31.03.2022

Kep - Mgr. Ivana Lichvarčíková od 31.03.2021 do 31.03.2022 

Kep - Bc. Ľudmila Mojcherová - 31.03.2021 - 31.03.2022

Kep - Mgr. Ivana Lichvarčíková od 05.02.2021 do 05.02.2022 

Kep - Bc. Alžbeta Kohútová - 10.03.2020 - 10.03.2021

Kep - Ing. Anna Dicová - 10.03.2020 - 10.03.2021

Kep - Bc. Helená Hlipalová - 10.03.2020 - 10.03.2021

Kep - Bc. Ľudmila Mojcherová - 10.03.2020 - 10.03.2021

Kep - Bc. Helená Hlipalová - 21.03.2019 - 20.03.2020

Kep - Ing. Anna Dicová - 21.03.2019 - 20.03.2020

Kep - Bc. Helena Hlipalová - 27.03.2018 - 27.03.2019

Kep - Ing. Anna Dicová - 27.03.2018 - 27.03.2019

Kep - Bc. Ľudmila Mojcherová - 27.03.2018 - 27.03.2019

Kep - Mgr. Anna Olšavská - 31.03.2017 - 31.03.3018

Kep - Bc. Alžbeta Kohútová - 31.3.2017 - 31.03.2018

Kep - Ing. Anna Dicová - 31.3.2017 - 31.03.2018

Kep - Bc. Helena Hlipalová - 31.03.3017 - 31.03.2018

Kep - Bc. Ľudmila Mojcherová - 31.3.2017 - 31.3.2018

Kep - Ing. Anna Dicová - 4.4.2016 - 4.4.2017

Kep - Bc. Helena Hlipalová - 04.04.2016 - 04.04.2017

Kep - Mgr. Anna Olšavská - 4.04.2016 - 4.4.2017

Kep - Bc. Ľudmila Mojcherová - 4.04.2016 - 04.04.2017

Kep - Bc. Alžbeta Kohútová - 4.4.2016 - 4.4.2017

Kep - Mgr. Anna Olšavská - 8.04.2015 - 7.4.2016

Kep -  Ing. Andrea Benková - 8.04.2015 - 07.04.2016

Kep - Bc. Helena Hlipalová - 8.04.2015 - 07.04.2016 

Kep - Bc. Alžbeta Kohútová - 8.04.2015 - 07.04.2016

Kep - Bc. Ľudmila Mojcherová - 8.04.2015 - 07.04.2016

Kep - Bc. Ľudmila Mojcherová - 10. apríla 2014 do 10. apríla 2015

Kep - Bc. Alžbeta Kohútová - 10. apríla 2014 do 10. apríla 2015

Kep - Bc. Helena Hlipalová - 10. apríla 2014 do 10 apríla 2015

Kep - Ing. Andrea Benková - 10. apríla 2014 do 10 apríla 2015

Kep - Ing. Andrea Benková - 11.apríla-2013 - 11.apríla-2014

Kep - Bc. Alžbeta Kohútová - 11.apríla-2013 - 11.apríla-2014

Kep - Bc. Helena Hlipalová - 11.apríla-2013 - 11.apríla-2014 

Kep - Bc. Ľudmila Mojcherová - 11.apríla-2013 - 11.apríla-2014

Kep - Bc. Ľudmila Mojcherová - 12. apríla 2012 do 12. apríla 2013

Kep - Bc. Helena Hlipalová - 12. apríla 2012 do 12. apríla 2013

Kep - Ing. Andrea Benková - 12. apríla 2012 do 12. apríla 2013

Kep - Bc. Helena Hlipalová - od 14. apríla 2011 do 13. apríla 2012

Kep - Bc. Alžbeta Kohútová od  10. novembra 2011  do  9. novembra 2012

Kep - Bc. Ľudmila Mojcherová od 14. apríla 2011 do  13. apríla 2012

Kep - Ing. Andrea Benková od 14. apríla 2011 do 13. apríla 2012