Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Mgr. Helena vargová

KEP Certifikáty

Detaily k vydanému certifikátu: 

 

 

   Mandátny certifikát  -  oprávnenie č. 1066

Dátum platnosti od: 

‎   1. marca ‎2022 08:30:23 GMT

Dátum platnosti do: 

   ‎1. marca ‎2023 08:30:23 GMT

 

 

Poznámka: 

Názov dokumentu, ktoré je pracovník oprávnený podpisovať ZEPom

Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

Potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti

Potvrdenie o ukončení podnikania

Potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

Potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia  nie je obmedzené alebo zakázané

Potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

Potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

Výpis zo živnostenského registra – verejný, neverejný

Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri

Úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri

Výzva na odstránenie nedostatkov podania

Podpisovanie výstupných dokumentov do Obchodného registra