Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2022, pondelok
 

Miesto a čas podania sťažnosti

Sťažnosť možno podať nepretržite:

 

-   písomne, poštou na adrese úradu

-   elektronickou poštou na adrese elektronickej pošty úradu

-   faxom na telefónnom čísle 034 / 772 38 54

 

Len v pracovnej dobe:

 

- osobne - ústne do záznamu – sekretariát okresného úradu. Pri ústnom podaní sťažnosti zamestnanec vyhotoví písomný zápis.

- osobne v písomnej forme v podateľni Okresného úradu Malacky