Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2022, pondelok
 

Miesto, čas a spôsob získavania informácií

Úradné hodiny  |  Pracoviská  |  Organizačná štruktúra  |  Slobodný prístup k informáciám  |  Pracovné ponuky  |  Zmluvy  |  Zamestnanci  |  Mestá a obce  |  Súhrnná správa VO

Miesto, čas a spôsob získavania informácií

Miesto :                      Okresný úrad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

 Čas :                           Žiadosť možno podať každý deň počas úradných hodín (pracovný čas)

 Spôsob :                     Ústne , písomne :        Okresný úrad Dunajská Streda

                                                                        Korzo Bélu Bartóka 789/3

                                                                        929 01 Dunajská Streda

                                     Faxom :                       031/5526286                       

                                    Elektronickou poštou :     TA.13G4@AP.FO3G@

                                    Telefonicky :              031/5901501                    

 

Organizačný odbor :                                  

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                            

Ing. Darina Molnárová    031/5901560         031/5526286               

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy :       

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                  

Mgr. Attila Szelle          031/5901530        031/5526286               

 

Odbor živnostenského podnikania :                     

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                            

Ing. Erika Petényiová    031/5901571         031/5526286               

 

Odbor krízového riadenia:

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                   

Mgr. Norbert Rudický        031/5901515         031/5525369  

 

             

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                   

Ing. Ingrid Bulková        031/5901510         031/5526286               

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                    

Mgr. Cafiková Erika         031/5901595         031/5526286               

 

Pozemkový a lesný odbor:

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                         

Ing. Szilárd Csicsay        031/5910318         031/5526286               

 

Katastrálny odbor:

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                   

Mgr. Silvia Ráczová        031/2819030         031/5526286              

 

 

Centrálna evidencia : Ing. Darina Molnárová – odbor organizačný, č.dv. 25

 

Sekretariát :                 tel.č.: 031/5901501,                            e-mail : TA.13G4@AP.SKAF3PYLD@

 

 

Náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácií :

  • identifikácia žiadateľa
  • identifikácia povinnej osoby
  • určenie požadovaných informácií
  • určenie spôsobu sprístupnenia

 

 

 

 

 

Az információ szerzés időpontja, helye és formája

Hely :                      Dunaszerdahelyi járási hivatal, Bartók Béla sétány, 789/3, 929 01 Dunaszerdahely

 Idő :                       A kérvényeket minden nap fogadják a félfogadási időben 

Forma :                   Szóban, írásban :                Dunaszerdahelyi járási hivatal

                                                               Bartók Béla sétány 789/3

                                                               929 01 Dunaszerdahely

                                     Fax :                   031/5526286                       

                                    Emailben :        TA.13G4@AP.FO3G@

                                    Telefonon :       031/5901501                    

 

Szervezési főosztály :                                  

Főosztályvezető:                tel.:                         fax:                            

Ing. Darina Molnárová    031/5901560         031/5526286               

 

Általános igazgatási főosztály :       

Főosztályvezető:                tel.:                         fax:                  

Mgr. Attila Szelle          031/5901530        031/5526286               

 

Vállalkozási főosztály :                     

Főosztályvezető:                tel.:                         fax:                            

Ing. Erika Petényiová    031/5901571         031/5526286               

 

Válsághelyzet – kezelési főosztály:

Főosztályvezető:                tel.:                         fax:                   

Mgr. Norbert Rudický        031/5901515         031/5525369

 

               

 

Közlekedési és közúti főosztály:

Főosztályvezető:                tel.:                         fax:                   

Ing. Ingrid Bulková        031/5901510         031/5526286               

 

Környezeti gondoskodásért felelős főosztály:

Főosztályvezető:                tel.:                         fax:                    

Ing. Gabriela Csériová    031/5901595         031/5526286               

 

Földugyi igazgatási és erdészeti főosztály:

Főosztályvezető:                tel.:                         fax:                         

Ing. Peter Toma           031/5910318         031/5526286               

 

Ingatlan nyilvántartási főosztály:

Főosztályvezető:                tel.:                         fax:                   

Mgr. Silvia Ráczová        031/2819030         031/5526286              

 

 

Központi nyilvántartás : Ing. Darina Molnárová – szervezési főosztály, ajtó sz. 25

 

Titkárság :                 tel.sz.: 031/5901501,                            e-mail : TA.13G4@AP.SKAF3PYLD@

 

 Követelmények, információkhoz való hozzáférés iránti kérelmek:

 • a kérvényező azonosítása

• a felelős személy azonosítása

• a szükséges információk meghatározása

• annak elérhetőségi módjának meghatározása