Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2024, nedeľa
 

Nájom a podnájom poľnohospodárskych pozemkov

Platná legislatíva

Zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška MP SR č. 172/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

 

Obvyklá výška nájomného

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje obvyklú výšku nájomného za rok 2022  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom  príslušných linkov pre katastrálne územia okresov Nitra a Zlaté Moravce, ktoré sú v pôsobnosti Okresného úradu Nitra.

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje obvyklú výšku nájomného za rok 2021  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom  príslušných linkov pre katastrálne územia okresov Nitra Zlaté Moravce, ktoré sú v pôsobnosti Okresného úradu Nitra.

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje obvyklú výšku nájomného za rok 2020  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom  príslušných linkov pre katastrálne územia okresov Nitra a Zlaté Moravce, ktoré sú v pôsobnosti Okresného úradu Nitra.

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje obvyklú výšku nájomného za rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom  príslušných linkov pre katastrálne územia okresov NitraZlaté Moravce, ktoré sú v pôsobnosti Okresného úradu Nitra.

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje obvyklú výšku nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom  príslušných linkov pre katastrálne územia okresov NitraZlaté Moravce, ktoré sú v pôsobnosti Okresného úradu Nitra.

Sumárne údaje z evidencie nájomného  - tlačivo OVN (platné od 01.07.2023) (PDF, 430 kB)

  

Podnájomné vzťahy

 

§ 12a) zákona č. 504/2003 Z.z.

Usmernenie MPRV SR k §12a zákona č.504/2003 Z.z. v znení  účinnom od 01.02.2019 (PDF, 618 kB)

Vzory žiadostí k § 12a) 

Žiadosť o vydanie R o vzniku podnájomného vzťahu - §12a ods. 8 (pre vlastníka pozemkov užívaných bez nájomnej zmluvy) (RTF, 150 kB)

Žiadosť o vydanie R o vzniku podnájomného vzťahu - §12a ods. 8 (pre doterajšieho prenajímateľa) (RTF, 151 kB)

Žiadosť o vydanie R o vzniku podnájomného vzťahu - §12a ods. 8 (pre budúceho obhospodarovateľa) (RTF, 159 kB)

Žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy-§12a ods. 1 (pre vlastníka pozemkov užívaných bez nájomnej zmluvy) (RTF, 145 kB)

Žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy-§12a ods. 1 (pre doterajšieho prenajímateľa) (RTF, 145 kB)

Žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy-§12a ods. 1 (pre budúceho obhospodarovateľa) (RTF, 153 kB)

 

§ 12b) zákona č. 504/2003 Z.z.

Usmernenie MPRV SR k §12b zákona č.504/2003 Z.z. v znení účinnom od 01.02.2019 (PDF, 764 kB)

Vzor žiadosti k § 12b)

Návrh na začatie konania podľa § 12b) ods. 11 z.č. 504_2003 Z.z. (nový nadobúdateľ) (RTF, 137 kB)

 

§ 12c) zákona č. 504/2003 Z.z.

Usmernenie MPRV SR k §12c zákona č.504/2003 Z.z. v znení účinnom od 01.02.2019 (PDF, 764 kB)

Konania začaté podľa § 12c) zákona č. 504/2003 Z.z. v okresoch NR a ZM (PDF, 267 kB)

Vzor žiadosti k § 12c) 

Návrh na začatie konania podľa § 12c) ods. 8 z. č. 504_2003 Z.z. (nový nadobúdateľ) (RTF, 137 kB)