Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

Navrhovaná činnosť podľa § 16a vodného zákona -Kozárovce-ochrana obce pred povodňovými prietokmi a ľadmi z toku Hron

Informácia pre verejnosť

Odborné stanovisko

Projektová dokumentácia