Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2021, streda
 

Ochrana prírody a krajiny


Obce okresu Nové Mesto nad Váhom – novelizácia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – upozornenie na zmeny.
(PDF, 233 kB)

Informácie k novele zákona a vyhlášky CITES od 1.1.2019. (PDF, 256 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 358 kB)

Tabuľka zmien od 1.1.2019 (PDF, 256 kB)

Druhová karta exemplára živočícha (PDF, 284 kB)

Pokyny na vyplnenie druhovej karty exemplára živočícha (PDF, 282 kB)

 

Oznámenia o výrube drevín podľa osobitných predpisov v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

4.02.2021
Oznámenie vo veci - údržba ochranného pásma areálu plynovej regulačnej stanice Nové Mesto nad Váhom, SPP - EKOREM. (PDF, 499 kB)

4.02.2021
Oznámenie o výrube - SVP - výrub drevín v koryte Lubinského potoka, v k.ú. Lubina. (PDF, 984 kB)

1.02.2021
Oznámenie o vykonaní prác na vegetačných krytoch na diaľnici D1 v km 91,302-145,043 a kominikácií I/9 v km 100,433-113,148 - Národná diaľničná spoločnosť, Stredisko správy a údržby diaľníc Trenčín. (PDF, 440 kB)

25.01.2021
Oznámenie o výrube - SVP - výrob drevín v koryte potokov: Jablonka, Horný Dudváh, Čachtický kanál, v k.ú. Višňové, Čachtice a Horná Streda. (PDF, 3 MB)

19.01.2021
Oznámenie o výrube - SVP - výrub stromov v koryte potokov: Klanečnica, Mlynský náhon, Vrzavka v k.ú. Horné a Dolné Bzince, Hrušové. (PDF, 461 kB)

18.01.2021
Oznámenie o výrube - SVP - výrub dreviny v brehovom poraste vodného toku Bošáčka v k.ú Zemianske Podhradie parcela č. C-KN 3348/1. (PDF, 482 kB)

18.01.2021
Oznámenie o výrube - SVP - výrub dreviny v brehovom poraste vodného toku Bošáčka v k.ú. Nová Bošáca parcela č. 14964/2, C-KN 14964/1. (PDF, 557 kB)

18.01.2021
Oznámenie o výrube - SVP - výrub stromov v koryte potokov: Klanečnica, v k.ú. Nové Mesto nad Váhom parcela č. C 5914/6, C 1417/1. (PDF, 313 kB)

13.01.2021
Oznámenie - Orezy a výruby v zákonnom ochrannom pásme elektrického vedenia - v rámci realizácie zákazky - TN A1 Lubina.

12.01.2021
Oznámenie - Orezy a výruby v zákonnom ochrannom pásme elektrického vedenia - v rámci realizácie zákazky - TN Vaďovce - TN Hôrka nad Váhom.


Informácie o začatých správnych konaniach

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)