Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2023, nedeľa
 

Správne konania

22. 5. 2023 | VV - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania vo veci vydania vodoprávneho povolenia na stavbu "Rodinné domy - Pod Čachtickýchm hradom" k.ú. Čachtice č.j. OU-NM-OSZP-2023/001679-007 zo dňa 19.05.2023 (573,4 kB)

17. 5. 2023 | Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Závod Ulstrup Plast Potvorice" - informácia pre verejnosť. (3,5 MB)

10. 5. 2023 | VV – rozhodnutie č.j. OU-NM-OSZP-2023/004295-007 (412,9 kB)


20. 4. 2023 | Informácia pre verejnosť o činnosti, ktorá podlieha zisťovaciemu konaniu "IBV - REZIDENCIA PRI KAČABÁRE v Novom Meste nad Váhom" v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ MANSAR s.r.o. (166,9 kB)

7. 2. 2023 | Oznámenie o zverejnení žiadosti o vydanie vodoprávneho povolenia na vodné stavby "Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby Horná Streda - II. etapa" č.j. OU-NM-OSZP-2023/613-12 zo dňa 7.2.2023 stavebník Porsche Weikzuegbau zastúpený OBKONS s.r.o. (547,3 kB)

28. 10. 2022 | Informácia pre verejnosť - „Logisticko vyrobný areál Beckov" - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (346,1 kB)


Začaté správne konania:

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

11. 5. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia s druhým stupňom ochrany CHKO Biele Karpaty v k.ú. Nová Bošáca dňa 11.05.2023 OU-NM-OSZP-2023/8779-2 (259,5 kB)

3. 3. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks smreka rastúceho mimo lesa na pozemku s 1. stupňom ochrany v rekreačnom areáli Zelená voda v k.ú. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 03.03.2023 OU-NM-OSZP-2023/5270-2 žiadateľ Šujanová (165,6 kB)