Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2021, utorok
 

Správne konania

Rozhodnutie vodoprávne povolenie o zmene vodnej stavby pred jej dokončením: "Beckov - kanalizácia obce - zmena stavby" v k.ú. Beckov, pre stavebníka Obec Beckov, č.j. OU-NM-OSZP-2021/003949-002 (1,1 MB)

VV – Rozhodnutie č.j. OU-NM-OSZO-2021/002673-005 zo dňa 14.4.2021, „Stará Turá Trávniky vodovod DN 160“ obj. SO 01 Vodovodné potrubie, SO 03 Havarijná čerpacia stanica, pre stavebníka AQUATUR (4,1 MB)

VV - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania č.j. OU-NM-OSZP-2021/002782-003 zo dňa 1.4.2021, stavebník Obec Častkovce, vodná stavba: "Častkovce IV. etapa IBV 03-4 bytové domy" (618,8 kB)

Informácia pre verejnosť - oznámenie o zámere navrhovanej činnosti "Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Bošáckej doline" (114,5 kB)

Informácia pre verejnosť a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "I/54 Moravské Lieskové - most 107" v k.ú. Moravské Lieskové (476,7 kB)

Informácia pre verejnosť - Rozoslanie zámeru - výrobná hala, prístrešky, parkoviská - číslo spisu: OU-NM-OSZP-2020/014284-3, OU-NM-OSZP-2020/014284-4. (598,7 kB)

Informácia pre verejnosť - Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ ŽP EKO QELET a.s. Martin (30.09.2020). (420,7 kB)

Informácia pre verejnosť - "Skladová hala PAL 2" v k. ú. Lúka (25.08.2020) (276,7 kB)


Informácie o začatích správnych konaniach

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.


Začaté správne konania:

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)