Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2022, utorok
 

Správne konania


13. 1. 2022 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - Č.j: OU-NM-OSZP-2022/000736-004 (273,2 kB)


13. 1. 2022 | Rozhodnutie - o povolení vodnej stavby verejnou vyhláškou - Č.j.: OU-NM-OSZP-2022/000030-012 (1,3 MB)


20. 12. 2021 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania povolenia na zmenu stavby "Intenzifikácia ČOV Čachtice - zmena stavby pred dokončením" v k.ú. Čachtice, č.j.: OU-NM-OSZP2021/014252-002 zo dňa 20.12.2021. (1,0 MB)

13. 12. 2021 | Informácia pre verejnosť - Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti "Zberný dvor Horná Streda", k.ú. Horná Streda, navrhovateľ NICOL ONE, s.r.o. (159,1 kB)

24. 11. 2021 | Rozhodnutie podľa zámeru navrhovanej činnosti "Triediace centrum Správcu zálohového systému n. o." v k.ú. Rakoľuby, č.j. OU-NM-OSZP-2021/009700-35 zo dňa 23.11.2021 (1,9 MB)


Začaté správne konania:

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

25. 1. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania - zverejnenie - Č.j.: OU-NM-OSZP-2022/2325-2 (162,8 kB)


24. 1. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania - zverejnenie - Č.j.: OU-NM-OSZP-2022/002219-2 (169,0 kB)


13. 1. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania - zverejnenie - Č.j.: OU-NM-OSZP-2022/1850-2 (162,5 kB)


11. 1. 2022 | Oznámenie o začatí správneho konania – zverejnenie - Č.j.:  OU-NM-OSZP-2022/1707-2. (257,8 kB)


21. 12. 2021 | Oznámenie - o začatí správneho konania - zverejnenie - Č.j.: OU-NM-OSZP-2021/014690-2 (248,9 kB)


21. 12. 2021 | Oznámenie - o začatí správneho konania - zverejnenie - Č.j.: OU-NM-OSZP-2021/014642-2 (211,8 kB)


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub náletových drevín na pozemku v CHKO Biele Karpaty s druhým stupňom ochrany v k. ú. Moravské Lieskové, č.j. OU-NM-OSZP-2021/013823-2 zo dňa 02.12.2021 (167,6 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo zastavaného územia obce na území s prvým stupňom ochrany v k. ú. Hrubá Strana, č.j.: OU-NM-OSZP-2021/0013276-2 zo dňa 22.11.2021 (168,1 kB)