Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK

Od 27. apríla fungujú pracoviská MV SR v zmemenom režime

Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu

 

UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V OBLASTI CESTNEJ DOPRAVY (pre vedúcich dopravy)

Telefónne čísla na klientské centrum:  037 / 6549 764 , 037 6549 765 

Vedúci odboru: 

Ing. Karol Slávik

Telefón 037/ 65 49 393

Zamestnanci:

Mgr. Mária Jakabová

Telefón 037/ 65 49 352

Alena Švecová

Telefón 037/ 65 49 353

Mgr. Alena Haluzová

Telefón 037/ 65 49 263

Mgr. Angelika Špániková

Telefón 037/ 65 49 371

Ing. Zuzana Mičeková

Telefón 037/ 65 49 352

Ing. Daniela Ičová

Telefón 037/ 65 49 293

Ing. Anton Žikla

Telefón 037/ 65 49 372

Bc. Radka Višňovská

Telefón 037/ 65 49 765

Ing. Róbert Glenda

Telefón 037/ 65 49 353

Katarína Moravčík Bírová

Telefón 037/ 65 49 353

Márk Varga

Telefón 037/ 65 49 361

Zdenka Žiaková

Telefón 037/ 65 49 765

Ing. Viliam Halla

Telefón 037/ 65 49 361

Mgr. Eva Škvareková

Telefón 037/ 65 49 367

Ing. Viera Babulicová

Telefón 037/ 65 49 371

Ing. Karin Bóriková

Telefón 037/ 65 49 367

Ing. Ľuboš Gaži

Telefón 037/ 65 49 336

Ing. Beáta Píšová

Telefón 037/ 65 49 293

Bc. Simona Szóradová

Telefón 037/ 65 49 352

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]