Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK

Od 27. apríla fungujú pracoviská MV SR v zmemenom režime

Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu

 

UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V OBLASTI CESTNEJ DOPRAVY (pre vedúcich dopravy)

Telefónne čísla na klientské centrum:  037 / 6549 764 , 037 6549 765 

Vedúci odboru: 

Zamestnanci:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]