Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

vedúca odboru

Ing. Mária Kulcsárová

033/5564 285

 

Cestná doprava

Vydanie/odňatie Povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy; vydanie/odňatie Koncesie na taxislužbu; Osvedčenia vozidiel taxislužby; Licencie Spoločenstva

Mgr. Peter Ivan

033/5564 342

 

Vydanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave; Preukaz vodiča vozidla taxislužby

Jana Mruškovičová

033/5564 342

 

Vydanie Osvedčenia o základnej kvalifikácii/pravidelnom výcviku vodiča; Kvalifikačné karty vodiča; Licencie Spoločenstva

Mgr. Dagmara Jobeková                          Bc. Marcel Štrbo

033/5564 286

 

Pokuty za technickú kontrolu a emisnú kontrolu, diaľničné známky, mýto

Mgr. Angelika Martošová

033/5564 416

 

Dovozy; zmeny v technickom preukaze; zápis LPG

Ing. Miroslav Kamenár         Dagmar Machová

033/5564 415

 

Pracoviská TK, EK, KO a LPG, technici týchto pracovísk

Ing. Katarína Hodúrová

033/5564 398

 

Autoškoly; Školiace strediská

Bc. Božena Kopúnková     Mgr. Katarína Hutárová

033/5564 414

 

Pozemné komunikácie

Cesty I. triedy Trnavského kraja

Ing. Eva Jakabovičová     

033/5564 309                       

 

Nadmerná a nadrozmerná preprava

Mgr. Tatiana Hacurová

033/5564 287

 

Cesty II. a III. triedy v okrese Trnava, Hlohovec

Bc. Oľga Šlahorová

033/5564 413

 

Bc. Alena Haršányiová

033/5564 386

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]