Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

Odbor opravných prostriedkov

Odbor opravných prostriedkov

Vajanského 2, Trnava
Telefón 0961105600

Ing. Alena Stupjanská - poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca