Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2019, pondelok
 

Referát lesného hospodárstva

Návrh PSL - LC Dechtice (PDF, 8 MB)

Mapa - LC Dechtice (PDF, 21 MB)

Predĺženie lehoty na rozhodnutie - PSL LC Dechtice (PDF, 1 MB)

Návrh PSL - LC Majdán (PDF, 9 MB)

Mapa LC Majdán (PDF, 23 MB)

Predĺženie lehoty na rozhodnutie - PSL LC Majdán (PDF, 858 kB)

Návrh PSL - LC Trstín (PDF, 13 MB)

Mapa LC Trstín (PDF, 10 MB)

 

Schválenie  návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019 – 2028 (PDF, 3 MB)

Schválenie  návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Dechtice na obdobie rokov 2019 – 2028 (PDF, 3 MB)

Predloženie návrhu na schválenie - Lesný celok Trstín (PDF, 1 MB)

Upovedomenie o odvolaní, výzva na vyjadrenie - poľovný revír Veľké Blahovo (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie zo dňa 17.6.2019 (PDF, 265 kB)

Systém náležitej starostlivosti (PDF, 123 kB)

Určenie termínu sčítavania zveri 2019 (PDF, 717 kB)

Zrušenie času núdze (PDF, 504 kB)

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila 12.7.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory prostredníctvom vyhlášky v roku 2018. Výzva je zverejnená na webovom sídle:

http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-popdory-v-lesnom-hospodartsve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/8812

 

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti J I Podunajská

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti v PO J I Podunajská (PDF, 725 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej jelenej zveri v PO J I Podunajská (PDF, 594 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO J I Podunajská (PDF, 482 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti M II Senica

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti v PO M II Senica (PDF, 749 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej danielej zveri v PO M II Senica (PDF, 650 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej jelenej zveri v PO M II Senica (PDF, 625 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO M II Senica (PDF, 505 kB)

 

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti M III Žitný ostrov

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej zveri v PO - M III Žitný ostrov (PDF, 574 kB)

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO M III Žitný ostrov (PDF, 676 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v Poľovnej oblasti M III Žitný ostrov (PDF, 521 kB)

Kritéria chovnosti trofejovej jelenej zveri v Poľovnej oblasti M III Žitný ostrov (PDF, 280 kB)

 

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v Poľovnej oblasti M IV Trnavsko-piešťanská

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej srnčej zveri -M IV Trnavsko-piešťanská (PDF, 695 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO MIV (PDF, 160 kB)

 

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO S II Malé Karpaty (PDF, 778 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej jelenej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty (PDF, 630 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej danielej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty (PDF, 560 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty (2) (PDF, 522 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej muflónej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty (PDF, 276 kB)

 

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti S V Marhát

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej zveri v PO - S V Marhát (PDF, 732 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej jelenej  zveri v Poľovnej oblasti S V Marhát (PDF, 635 kB)

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej zveri v PO - S V Marhát 15.05.2018 (PDF, 489 kB)

Kritéria chovnosti trofejovej srnčej zveri v Poľovnej oblasti S V Marhát (PDF, 243 kB)