Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Referát lesného hospodárstva

LC Galanta

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2025 - 2034  pre lesný celok Galanta – oznámenie (verejná vyhláška) (PDF, 109 kB)

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2025 - 2034 pre lesný celok Galanta (PDF, 356 kB)

Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v lesnom celku Galanta (PDF, 131 kB)

LC Šamorín

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2025 - 2034  pre lesný celok Šamorín – oznámenie (verejná vyhláška) (PDF, 101 kB)

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2025 - 2034 pre lesný celok Šamorín (PDF, 286 kB)

Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v lesnom celku Šamorín (PDF, 130 kB)

LC Gabčíkovo

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2025 - 2034  pre lesný celok Gabčíkovo – oznámenie (verejná vyhláška) (PDF, 96 kB)

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2025 - 2034 pre lesný celok Gabčíkovo (PDF, 283 kB)

Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v lesnom celku Gabčíkovo (PDF, 95 kB)

Rozhodnutia

Rozhodnutie zo dňa 01.06.2020 (PDF, 439 kB)

Oznam pre obhospodarovateľov lesa (PDF, 348 kB)

Rozhodnutie zo dňa 18.12.2019 (PDF, 324 kB)

Systém náležitej starostlivosti (PDF, 123 kB)

 

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti J I Podunajská

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO J I Podunajská (PDF, 193 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej jelenej zveri v Poľovnej oblasti J I Podunajská platné od 1.6.2022
(PDF, 293 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti M II Senica

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO M II Senica (PDF, 192 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej jelenej zveri v Poľovnej oblasti M II Senica platné od 1.6.2022 (PDF, 299 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej danielej zveri v Poľovnej oblasti M II Senica platné od 1.6.2022 (PDF, 294 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti M III Žitný ostrov

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej zveri v PO - M III Žitný ostrov (PDF, 574 kB)

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO M III Žitný ostrov (PDF, 676 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v Poľovnej oblasti M III Žitný ostrov (PDF, 521 kB)

Kritéria chovnosti trofejovej jelenej zveri v Poľovnej oblasti M III Žitný ostrov (PDF, 280 kB)

 

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v Poľovnej oblasti M IV Trnavsko-piešťanská

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO MIV - 2024 (PDF, 208 kB)

 

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty (2) (PDF, 192 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej jelenej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty platné od 1.6.2022 (PDF, 292 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej danielej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty platné od 1.6.2022 (PDF, 215 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej muflónej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty platné od 1.6.2022 (PDF, 200 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti S V Marhát

Kritériá chovnosti trofejovej jelenej zveri v Poľovnej oblasti S V Marhát platné od 1.6.2022 (PDF, 292 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v Poľovnej oblasti S V Marhát platné od 1.6.2022 (PDF, 209 kB)