Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

Referát lesného hospodárstva

Ukončenie platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Čalovo platného na roky 2015 - 2024 – oznámenie (PDF, 143 kB)

Ukončenie  platnosti  programu  starostlivosti  o  lesy  pre  Lesný  celok  Šamorín  platného  na roky 2015 - 2024 – oznámenie (PDF, 140 kB)

Protokol LC Chtelnica
(PDF, 318 kB)

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2023 - 2032  pre lesný celok Chtelnica - oznámenie (PDF, 178 kB)

Modely Chtelnica (PDF, 275 kB)

LO Chtelnica (PDF, 97 kB)

Sprava o hospodárení Chtelnica (PDF, 219 kB)

Rozhodnutie OU-TT-OOP4-2021/014983 (PDF, 253 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Chtelnica (PDF, 4 MB)

Projekt starostlivosti o lesný pozemok v k. ú. Sobotište – „Projekt Holíč I“ (PDF, 3 MB)

Určenie LC Chtelnica - OZK (PDF, 2 MB)

Chtelnica (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie zo dňa 01.06.2020 (PDF, 439 kB)

Oznam pre obhospodarovateľov lesa (PDF, 348 kB)

Rozhodnutie zo dňa 18.12.2019 (PDF, 324 kB)

Zastavenie lovu vlka dravého 2019-2020 (PDF, 587 kB)

Systém náležitej starostlivosti (PDF, 123 kB)

 

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila 12.7.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory prostredníctvom vyhlášky v roku 2018. Výzva je zverejnená na webovom sídle:

http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-popdory-v-lesnom-hospodartsve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/8812

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti J I Podunajská

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti v PO J I Podunajská (PDF, 725 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej jelenej zveri v PO J I Podunajská (PDF, 594 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO J I Podunajská (PDF, 482 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti M II Senica

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti v PO M II Senica (PDF, 749 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej danielej zveri v PO M II Senica (PDF, 650 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej jelenej zveri v PO M II Senica (PDF, 625 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO M II Senica (PDF, 505 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti M III Žitný ostrov

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej zveri v PO - M III Žitný ostrov (PDF, 574 kB)

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO M III Žitný ostrov (PDF, 676 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v Poľovnej oblasti M III Žitný ostrov (PDF, 521 kB)

Kritéria chovnosti trofejovej jelenej zveri v Poľovnej oblasti M III Žitný ostrov (PDF, 280 kB)

 

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v Poľovnej oblasti M IV Trnavsko-piešťanská

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej srnčej zveri -M IV Trnavsko-piešťanská (PDF, 695 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO MIV (PDF, 160 kB)

 

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej srnčej zveri v PO S II Malé Karpaty (PDF, 778 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej jelenej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty (PDF, 630 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej danielej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty (PDF, 560 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej srnčej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty (2) (PDF, 522 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej muflónej zveri v Poľovnej oblasti S II Malé Karpaty (PDF, 276 kB)

 

Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri v Poľovnej oblasti S V Marhát

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej zveri v PO - S V Marhát (PDF, 732 kB)

Kritériá chovnosti trofejovej jelenej  zveri v Poľovnej oblasti S V Marhát (PDF, 635 kB)

Oznámenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej zveri v PO - S V Marhát 15.05.2018 (PDF, 489 kB)

Kritéria chovnosti trofejovej srnčej zveri v Poľovnej oblasti S V Marhát (PDF, 243 kB)