Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Vedúci oddelenia: 

Ing. Marianna Hradňanská

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 286

Zamestnanci:

Mgr. Marek Béreš

tajomník sociálnej komisie, dotácie na prenesený výkon, archív
Telefón 037/ 65 49 286

Ing. Peter Paulen

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 288

Mgr. Michaela Marko

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 288