Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Okresné kolo výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2018/2019"

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila

VII. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany
na tému: „ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE, V HORSKOM TERÉNE“.

Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia žiakov základných a špeciálnych škôl. 
Súťaž má postupový charakter – na okresnej úrovni s vyhodnotením 2. decembra 2019 pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112 a na celoštátnej úrovni v národnom kole, ktorého organizátorom bude sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

Okresný úrad Michalovce zaslal „Propozície okresného kola výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, vydaného 16. septembra 2019 pre základné školy, materské školy a špeciálne školy so sídlom v okrese Michalovce. Propozície sú dostupné aj v dokumentoch na stiahnutie.

Budeme veľmi radi, ak sa do tejto súťaže zapoja aj žiaci Vašej školy.