Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2021, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Skalica
Štefániková 2157/20,
909 01 Skalica

Prednosta
Mgr. Anna Abramovičová
telefón: sekretariát:0961 155801 supervizor:0961 155850 podateľňa:0961 155859
e-mail: Pošli správu,Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Upozornenie pre občanov!! Otváracie hodiny oddelenia dokladov pre klientov od 8.00 do 14.00 hod. Pre ostatné odbory je otvorené LEN Podateľňa v čase od 08:00 do 12:00.

O úrade

 

 

O Z N A M

 

 

 V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 804/2020 zo dňa 16. decembra 2020 a č. 30/2021 zo dňa 17. januára 2021 a na základe operatívneho pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR č. 17/2020 zo dňa 18. decembra 2020

 

 

Upozornenie

 

V zmysle uznesenia Vlády Slovenskej republiky č.123,

 

od 03.03.2021

 

Klientske centrum Skalica,

 

bude klientov vybavovať výlučne

 

len na podateľni

 

od 08.00 hod do 12.00 hod

 

 

 

 

Klienti  sú povinní preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 kalendárnych dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.

                                

                                          Mgr. Anna Abramovičová, prednosta

                         

                                                  

UPOZORNENIE PRE OBČANOV

V sekcii "Informácie pre verejnosť " sú zverejnené

 

-------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - čiastka 11 zo dňa 29.10.2020

U S M E R N E N I E generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v SR

 -----------------------------------------------------------------------------

Supervizor

- poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému) , informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov

- elektronický kontrakčný systém

- osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Oddelenie dokladov 

- príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu

- snímanie osoby v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu

- príjem oznámení o strate a odcudzení dokladu

- výpis karty vodiča

- poskytovanie informácii z príslušných evidencií

- výdaj občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a osvedčenia o evidencii vozidla

- výdaj potvrdení o občianskom preukaze

Odbor živnostenského podnikania (detašované pracovisko OÚ Senica)

- ohlásenie živnosti a príjem žiadostí o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

- príjem žiadostí o oprávnenie na podnikanie na základe iného živnostenského zákona

- výpis zo živnostenského registra

- výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri

- ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne

- oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

- oznámenie o pozastavení živnosti

- oznámenie o zmene obdobia pozastavenia živnosti

- oznámenie o ukončení podnikania

- oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

- príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

- príjem žiadosti o osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou

- príjem žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

- poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva

- inteligentná podateľňa pre odbor dopravy

Odbor starostlivosti o životné prostredie

- prijímanie žiadostí na výdaj stanovísk, vyjadrení, súhlasov a rozhodnutí na úseku štátnej vodnej správy

- prijímanie žiadostí a výdaj stanovísk, vyjadrení, súhlasov a rozhodnutí na úseku odpadového hospodárstva

- prijímanie žiadostí a výdaj záväzných stanovísk, vyjadrení, súhlasov a rozhodnutí na úseku ochrany krajiny a prírody

- prijímanie žiadostí a výdaj stanovísk a súhlasov na úseku ochrany ovzdušia

- prijímanie žiadostí a výdaj stanovísk a rozhodnutí pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

- prijímanie žiadostí na vydanie preukazov rybárskej stráže

- prijímanie žiadostí na vydanie rozhodnutia na určenie rybárskeho hospodára

- poskytovanie informácií s príslušných evidencií

Podateľňa

- všeobecná podateľňa

- podateľňa katastra

- príjem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra

  

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)