Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Nové Mesto nad Váhom / Živnostenské podnikanie

Klientske centrum Nové Mesto nad Váhom
Živnostenské podnikanie
Hviezdoslavova 36,
915 41 Nové Mesto nad Váhom

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Pavol Pém
telefón: 0961 24 5930, 0908 717 989
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Živnostenské podnikanie

  

zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie:

  • plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre činnosti, ktoré sú: živnosťou, podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony,
  • prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich o oprávnenie prevádzkovať živnosť ohlásenia živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení podľa živnostenského zákona
  • zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklad o živnostenskom oprávnení
  • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
  • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
  • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
  • prijíma žiadosti, osvedčuje a vydáva  výpis  z Obchodného registra,
  • prijíma  žiadosti, vydáva  kópie dokumentu alebo časti dokumentu vydaného z Registra  účtovných závierok opatrený osvedčovacou doložkou OÚ,
  • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania