Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Malacky
Kataster
Záhorácka 2942/60A,
901 26 Malacky

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Vladimír Stankovský
telefón: 034/281 7001
e-mail: skma@skgeodesy.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN: Okresný úrad - podateľňa: 08:00-12:00

Kataster

Základné úlohy odboru:

 • podania pre katastrálny odbor               
 • návrhy na vklad   
 • prijímanie záznamových listín
 • informácie zo zbierky listín (len oprávneným osobám)
 • výpisy z listu vlastníctva   
 • kópia originálu listu vlastníctva   
 • kópia katastrálnej mapy   
 • kópia z pozemkovej knihy   
 • identifikácia parciel (nie na počkanie)   
 • poskytovanie údajov pre vyhotovovanie geometrických plánov   
 • príjem a výdaj geometrických plánov   
 • poskytovanie údajov pre pozemkové úpravy