Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Malacky
Doprava a pozemné komunikácie
Zámocká 925/5,
901 01 Malacky

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Ivan Švec
telefón: 096151/3546
fax: 096151/3549
e-mail: ocdpk.ma@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN: Okresný úrad - podateľňa: 08:00-12:00

Doprava a pozemné komunikácie

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií OU Malacky sídli v priestoroch Okresného riaditeľstva policajného zboru v Malackách, ul. Zámocká 5 (prízemie vpravo), 901 01 Malacky.

Základné úlohy odboru:

  • konania týkajúce sa ciest II. a III. triedy (vrátane zvláštneho užívanie ciest: rozkopávky, športové podujatia a iné)              
  • konania pre výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, zriadenia STK, EM a KO a iných činností   
  • konania týkajúce sa prestavby vozidla, resp. schválenie jednotlivo dokončeného vozidla
  • povolenia týkajúce sa ciest II. a III. triedy (vrátane zvláštneho užívanie ciest: rozkopávky, športové podujatia a iné)   
  • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene alebo doplnení technického osvedčenia vozidla (napr. LPG)   
 
 
Dokumenty na stiahnutie
24. 4. 2020 | Žiadosť o uzávierku a obchádzku cesty (451,5 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty (422,9 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona č. 725/2004 Z. z. (410,2 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie alebo pripojenie vjazdu a výjazdu z/na cestu (470,4 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty (468,6 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii v časti II/v technickom osvedčení vozidla - zápisu náhradného identifikačného čísla vozidla VIN (102,5 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (iba nové neevidované vozidlo) (98,0 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu/iného zmluvného štátu (147,6 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla (97,4 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (99,6 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského/zmluvného štátu (97,4 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla (96,5 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vydanie osvedčenia v evidencii časť II/technického osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla (160,7 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o pridelenie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidečným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C (93,8 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o povolenie výroby jednotlivého vozidla (95,7 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona č. 725/2004 Z. z. (145,0 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia (102,9 kB) pdf