Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Nitra / Opravné prostriedky

Klientske centrum Nitra
Opravné prostriedky
Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Roman Kmeť – poverený výkonom funkcie vedúceho odboru
telefón: 037/65 49 366
e-mail: TA.13G4@L3.DFF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Opravné prostriedky

Odbor riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode vo veciach priestupkov, na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na úseku starostlivosti o životné prostredie, na úseku lesného hospodárstva, na úseku pozemkovom a na úseku katastra nehnuteľností.

Okresný úrad, OOP v sídle kraja:

a) riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,(OÚ Komárno, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Levice, Nitra, Šaľa, Topoľčany, (iba odbory PLO a VVS)

b) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; (všetky okresné úrady v obvode)

c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje vyšší územný celok, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis neustanovuje inak, (NSK Nitra)

d) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec, ktorá sa nachádza v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis neustanovuje inak.(všetky obce a mestá, kde sa vydáva rozhodnutie podľa správneho poriadku, okrem konaní podľa stavebného zákona, kde je odvolacím orgánom odbor výstavby OÚ Nitra)

Odbor opravných prostriedkov sa organizačne člení na:

 

Referát vnútorných vecí

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Referát starostlivosti o životné prostredie

Pozemkový referát

Referát lesného hospodárstva

Referát katastra nehnuteľností