Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Referát starostlivosti o životné prostredie

Mgr. Lucia Beránková

Referát starostlivosti o životné prostredie
Telefón 037/65 49 373

Mgr. Bc. Katarína Ličková

Referát starostlivosti o životné prostredie
Telefón 037/65 49 346