Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. február 2023, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Levice / Evidencia vozidiel

Klientske centrum Levice
Evidencia vozidiel
sídlo: Rozmarínová ul. 4,
korešpondenčná adresa: Ul. Ľ. Štúra 51,
934 03 Levice

vedúci / riaditeľ odboru
telefón: 0961323530
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Evidencia vozidiel

Informácie

Dopravné inšpektoráty nebudú poskytovať služby vo štvrtok 29. decembra a v piatok 30. decembra - nebudú prijímať žiadne žiadosti o zapísanie vozidiel do evidencie a o vykonanie zmien v evidencii vozidiel. Z rovnakého dôvodu nebudú dostupné elektronické služby evidencie vozidiel. Dôvodom sú práce súvisiace so zmenami v systéme evidencie vozidiel platné od 1. januára 2023.

Klienti, ktorí majú v uvedené dni vytvorenú online rezerváciu na nedostupných pracoviskách, budú informovaní o vybavení v neskoršom termíne.

Klientske centrum - Pracovisko 18, 19, 20, 21 - Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát

Telefonický kontakt: 096132 3551, 3552, 3553, 3554

Adresa pre poštové zásielky: Ul. Ľ. Štúra 51, 93403 Levice

  • prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
  • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom - odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  • prevod držby vozidla na inú osobu
  • odhlásenie vozidla do cudziny
  • výmena tabuliek s evidenčným číslom
  • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
  • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
  • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
  • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla