Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Topoľčany / Životné prostredie

Klientske centrum Topoľčany
Životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1738,
955 40 Topoľčany

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Denisa Kotlárová
telefón: 038/54 33 307, +421 918 520 057

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úsekoch:

 • ochrany prírody a krajiny
 • ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
 • prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
 • ochrany ovzdušia
 • environmentálneho manažérstva a auditu
 • prevencie závažných priemyselných havárií
 • obchodovania s emisnými kvótami
 • ochrany ozónovej vrstvy Zeme
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • štátnej vodnej správy
 • verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • ochrany pred povodňami
 • rybárstva
 • odpadového hospodárstva
 • štátnej správy obalov a odpadov z obalov
 • prevencie a nápravy environmentálnych škôd
 • nakladania s ťažobným odpadom
 • niektorých opatrení na úseku environmentálnej záťaže.

Úplný popis náplne činnosti odboru nájdete v priloženom dokumente na stiahnutie.