Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Čadca / Pozemky a lesy

Okresný úrad Čadca
Pozemky a lesy
Palárikova 95,
022 01 Čadca

vedúci / riaditeľ odboru
RNDr. Jaroslav Knapec
telefón: 041/5074272
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Pozemky a lesy

Okresný úrad Čadca- budova Palárikova 95 - pozemkový a lesný odbor

Poskytovanie služieb pre fyzické a právnické osoby:

Oddelenie lesného hospodárstva

  • lesné hospodárstvo -okrem iného evidencia obhospodarovateľa lesa, dočasné a trvalé vyňatie lesného pozemku, umiestnenie stavby v ochrannom pásme lesa, vykonávanie štátnych dozorov, evidencia ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva, lesná stráž
  • lesný reprodukčný materiál - schvaľovanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu (LRM), vydávanie listov o pôvode LRM, štátny dozor
  • pozemkové spoločenstvá - okrem iného registrácia pozemkového spoločenstva, zmeny v registri, vydávanie výpisov z registra, štátny dozor
  • poľovníctvo - okrem iného uznávanie poľovných revírov, užívanie poľovných revírov, schvaľovanie poľovníckych hospodárov, poľovnícka stráž, štátny dozor

Pozemkové oddelenie

  • na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom- rozhoduje o domnelom vlastníctve, schválení dohody, navrátení vlastníctva k pozemkom alebo priznaní nároku na náhradu
  • na úseku pozemkových úprav - organizuje vykonávanie pozemkových úprav, rozhoduje o povolení, resp. nariadení pozemkových úprav, schvaľuje projekt pozemkových úprav
  • na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy - rozhoduje o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku, vydáva záväzné stanovisko k zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku
  • na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy - rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy
  • na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy - rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy a o uložení pokuty
  • na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti - rozhoduje o vzniku podnájomného vzťahu a zverejňuje obvyklú výšku nájmu

Podrobné informácie o činnosti odboru podľa Operatívneho pokynu pre okresné úrady vydaného MV SR z 30. decembra 2019, ktorým sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu, nájdete na hlavnej stránke-o úrade.