Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2023, streda
 

Oznamy

Pozvánka - seminár 2022 (DOCX, 141 kB), ktorý sa bude konať v kultúrnom dome Krásno nad Kysucou dňa 17.05.2022 o 9.00 hod.

Zverejnenie obvyklej výšky nájomného za rok 2021 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 21.3.2018 sa konal v Starej Bystrici odborný seminár s názvom „Výchova bukových mladín poškodených nekrózami“ Seminár organizovalo Združenie súkromných vlastníkov lesov Stará Bystrica, Okresný úrad Čadca a Národné lesnícke centrum - Lesnícka ochranárska služba Banská Štiavnica. Na seminári sa zúčastnilo približne 50 zástupcov vlastníkov a užívateľov lesov, odborných lesných hospodárov, štátnej správy a samosprávy miestnych obcí. Ďakujeme všetkým zúčastneným

„Výchova bukových mladín poškodených nekrózami“ (DOCX, 141 kB)

Prezentácie so seminára
Výchova bukových mladín poškodených nekrózami

Nekrózy v bukových porastoch. Kunca A., Vakula J., Štefančík I.

Zdravotný stav lesov na Kysuciach za posledných 25 rokov. Vakula J., Kunca A.

Výchova bukových porastov. Štefančík I

Kvóta vlka dravého 2019/2020 - oznámenie (PDF, 304 kB)

Kvóta vlka dravého - oznámenie kontaktné osoby (PDF, 492 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu o JPÚ v časti katstrálneho územia Turzovka lokalita "Bukovina_1" (PDF, 2 MB)

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu o JPÚ v časti katstrálneho územia Turzovka lokalita "Bukovina_2" (PDF, 2 MB)