Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Pezinok
M.R.Štefánika 10,
902 01 Pezinok

Prednosta
JUDr. Bohuš Chochlík
telefón: 033/641 11 72
fax: 033/641 11 13
e-mail: prednosta.pk@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Úradná tabuľa

Úsek ochrany prírody / Životné prostredie
12. 1. 2021 | Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín na p. č. 7110/45 v kat. území Pezinok; žiadateľ: XXY (176,6 kB) pdf
14. 12. 2020 | Vyhlásenie ochrannej zóny chráneného druhu živočícha v k.ú. Grinava, určené pre Lesy SR, š.p., OZ Smolenice, LC Pezinok (117,5 kB) pdf
2. 12. 2020 | Oznámenie o výrube porastov z dôvodu sanačných prác pre stavbu "ČS Modra" na par. č. 7326/1, 7327, 7331, 8477/1, k.ú. Modra (197,4 kB) pdf
30. 11. 2020 | Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku s par. č. 6584/1, v kat. území Pezinok; žiadateľ: XXY. (178,0 kB) pdf
Úsek ochrany vodných tokov / Životné prostredie
15. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodných stavieb "Obytný súbor Weinberg za Bastiónmi" Svätý Jur (667,6 kB) pdf
2. 12. 2020 | Rozhodnutie - odvolacie konanie vo veci "Častá splašková kanalizácia a ČOV" (410,6 kB) pdf
Verejné vyhlášky / Kataster
11. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 256/2020 - Martina Dudková (422,3 kB) pdf
11. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 485/2020 - Martim Nemčovič (397,8 kB) pdf
11. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 670/2020 - Lucia Koníková (392,6 kB) pdf
11. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 739/2020 - Branislav Heister (675,2 kB) pdf
11. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 836/2020 - Miroslav Čief (394,3 kB) pdf
11. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 878/2020 - Štefan Slanička (391,4 kB) pdf
11. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 896/2020 - Pavol Šimonovič (477,9 kB) pdf
11. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 906/2020 - Marian Manďák (422,5 kB) pdf
11. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 971/2020 - Erik Beňo (372,2 kB) pdf
11. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 1103/2020 - Petra Príbulová (430,5 kB) pdf
11. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 1148/2020 - Diana Urgeová (401,3 kB) pdf
11. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 1224/2020 - Andrea Albinger (411,8 kB) pdf
11. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 1715/2020 - Jozef Marek (381,4 kB) pdf
Lov vlka dravého v sezóne 2020 - 2021 / Pozemky a lesy
3. 11. 2020 | Kvóty lovu vlka dravého pre polovnícku sezónu 2020 - 2021 (348,8 kB) pdf
3. 11. 2020 | Mapa území na ktorých nie je lov vlka v sezóne 2020 - 2021 povolený (3,6 MB) pdf
Oznamy a informácie / Živnostenské podnikanie
17. 6. 2020 | Poskytovanie výpisu z OR (21,2 kB) pdf
17. 6. 2020 | Informácia pre podnikateľov (107,9 kB) pdf
Splnomocnenie / Organizačný odbor
4. 6. 2020 | Splnomocnenie (69,4 kB) pdf
Jednoduché pozemkové úpravy / Pozemky a lesy
21. 4. 2020 | Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav "HD Štefanová" (JPÚ Štefanová) v katastrálnom území Štefanová (26,7 kB) pdf
21. 4. 2020 | Rozhodnutie - pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v katastrálnom území Štefanová, v časti hospodárskeho dvora bývalého PD Štefanová. (687,0 kB) pdf
Komplexné pozemkové úpravy / Pozemky a lesy
21. 4. 2020 | Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v katastrálnom území Veľké Šenkvice (310,1 kB) pdf
21. 4. 2020 | Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v katastrálnom území Veľké Šenkvice - oznámenie pre vlastníkov (174,0 kB) pdf