Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Námestie osloboditeľov 1,
031 41 Liptovský Mikuláš

Prednosta
Ing. Jakub Haluška
telefón: podateľňa: +421 961 57 44 21 supervízor: +421 961 57 44 23
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO  PARLAMENTU 08. 06. 2024

OZNÁMENIE O DELEGOVANÍ ČLENA

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš oznamuje, že  v zmysle § 77  ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do Okresnej volebnej komisie Liptovský Mikuláš môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná,  jedného člena a jedného náhradníka.

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť prednostovi  Okresného úradu Liptovský Mikuláš a to spôsobom:

-       v listinnej forme  - osobne

-       v listinnej forme prostredníctvom  pošty  na adresu: Ing. Jakub Haluška,  Okresný úrad Liptovský Mikuláš,  Námestie osloboditeľov 1, 031 42  Liptovský Mikuláš

-       elektronicky  na e-mailovú  adresu:  TA.13G4@4R.SKAF3PYLD@

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t. j. do 09. 04. 2024.  

  Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie v prílohe.

   

                                                                                                                                   Ing. Jakub Haluška v.r.

                                                                                                                             prednosta okresného úradu

 Príloha: Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (DOCX, 17 kB)

 

O z n a m 

o vymenovaní zapisovateľa okresnej volebnej komisie

pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

 

            Podľa § 78 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola do funkcie

zapisovateľa Okresnej volebnej komisie v Liptovskom Mikuláši vymenovaná
Mgr. Jana Feriancová, tel.: 0961574410, e-mail: TA.13G4@vS1FQ3SGLYO.S3SZ@.

                                                                                                                                   Ing. Jakub Haluška v.r.

                                                                                                                             prednosta okresného úradu

 

 

Okresný  úrad  Liptovský  Mikuláš  bol  zriadený  zákonom  č.  180/2013  Z.  z.  o  organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.10.2013. 

Pracoviská Okresného úradu Liptovský Mikuláš sú: 

Budova - Námestie osloboditeľov 1, 031 41  Liptovský Mikuláš

  • organizačný odbor
  • odbor všeobecnej vnútornej správy
  • odbor krízového riadenia
  • odbor živnostenského podnikania
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Budova - Vrbická 1993, 031 01  Liptovský Mikuláš

  • odbor starostlivosti o životné prostredie

 

Budova - Kollárová 2, 031 01  Liptovský Mikuláš

  • pozemkový a lesný odbor

 

Budova - Kollárová 3, 031 01  Liptovský Mikuláš

  • katastrálny odbor