Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Banská Bystrica
Životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica

vedúci / riaditeľ odboru
Ratica Jozef, Ing.
telefón: 048/4306 250
e-mail: jozef.ratica@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva na úseku odborných činností štátnu správu starostlivosti o životné  prostredie a zabezpečuje úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia.
Štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vykonáva na úseku:

  • Ochrana prírody a krajiny
  • Prevencia závažných priemyselných havárií
  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  • Štátna vodná správa
  • Odpadové hospodárstvo
  • Ochrana ovzdušia
  • Environmentálne záťaže
  • Environmentálne škody

Podrobné informácie o činnosti odboru nájdete v smernici  (PDF, 279 kB)(PDF, 279 kB), ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
23. 9. 2020 | Správne poplatky OSZP, opr.text. 04.03.2015 (260,5 kB) pdf