Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Banská Bystrica / Živnostenské podnikanie

Okresný úrad Banská Bystrica
Živnostenské podnikanie
Štefánikovo nábr. 7,
974 05 Banská Bystrica

vedúci / riaditeľ odboru
Kučera Vladimír, Ing.
telefón: 096160 2930
fax: 048/4700751
e-mail: TA.13G4@22.FDJF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Živnostenské podnikanie

Ako získať živnostenské oprávnenie

  •    Čo všetko možno vybaviť na odbore živnostenského podnikania OÚBB (sa nachádza v Dokumentoch na stiahnutie)
  •    Zákonné lehoty konania
  •    Formuláre:   Fyzická osoba   - ohlásenie živnosti (žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia)
                        Právnická osoba  - ohlásenie živnosti (žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia) 
                        Iné vzory tlačív
  •    Správne a súdne poplatky pri podaniach na odbore živnostenského podnikania (sa nachádzajú v Dokumentoch na stiahnutie)
  •    Oznámenie zmien podľa živnostenského zákona

Jednotné kontaktné miesto (JKM) 

  •    Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania plní úlohy a je v postavení JKM  

Živnostenský zákon

Cezhraničné poskytovanie služieb

Na území SR je možné poskytovať služby aj bez nutnosti usadenia sa alebo zriadenia prevádzky. Jedná sa o dočasné poskytovanie služieb cezhraničným spôsobom na základe vydaného platného oprávnenia na poskytovanie rovnakých služieb v štáte usadenia sa. Viac informácií o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR. Cezhraničné poskytovanie služieb na území SR je upravené v Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (PDF, 225 kB)

Informačný systém vnútorného trhu - IMI 

Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania a všetky okresné úrady odbory živnostenského podnikania  za účelom zníženia administratívneho zaťaženia poskytovateľov služieb spolupracujú s ostatnými členskými štátmi Európskej únie /Európskeho hospodárskeho priestoru prostredníctvom Informačného systému vnútorného trhu - IMI  za účelom výmeny informácií.

Odbor živnostenského podnikania, Štefánikovo nábrežie 7,   B. Bystrica

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Banská Bystriaca - Štefánikovo nábrežie 7,  je prvostupňovým orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim agendu:

- na úseku živnostenskej registrácie
- na úseku živnostenskej kontroly.

 

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo vŽivnostenskom registri Slovenskej republiky.

 Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

Banská Bystrica, 11.6.2020

 


Kontakty na inštitúcie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva B.Bystrica

Všeobecná zdravotná poisťovňa - pobočka B.Bystrica

Zdravotná poisťovňa Union, pobočka B.Bystrica

Zdravotná poisťovňa Dôvera, pobočka B.Bystrica

Slovenská obchodná inšpekcia

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny B.Bystrica

Katastrálny odbor OÚBB

Daňový úrad B.Bystrica

Sociálny poisťovňa, pobočka B.Bystrica

Inšpektorát práce B.Bystrica

Slovenská živnostenská komora

Obchodný register

Živnostenský register

Linky na právne predpisy:

Zbierka zákonov

Systém Jaspi

Zákony SR