Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Platné certifikáty

Okresný úrad B. Bystrica - ZEP

Platné certifikáty:

Ing. Vladimír Kučera      

Mandátny certifikát č. 1
Dátum platnosti od: 4. 4. 2019
Dátum platnosti do: 3. 4. 2020

Mandátny certifikát č. 2
Dátum platnosti od: 27. 7. 2018
Dátum platnosti do: 27. 7. 2019

Ing. Andrea Hodermarská

Mandátny certifikát č. 1
Dátum platnosti od: 04.04.2019
Dátum platnosti do: 03.04.2020

Mandátny certifikát č. 2
Dátum platnosti od: 04.04.2019
Dátum platnosti do: 03.04.2020

Mgr. Anna Bohunová

Dátum platnosti od: 04.04.2019
Dátum platnosti do: 03.04.2020

Ing. Anna Hrončeková

Dátum platnosti od: 04.04.2019
Dátum platnosti do: 03.04.2020

Mgr. Michaela  Hlinková

Dátum platnosti od: 05.04.2019
Dátum platnosti do: 04.04.2020

Ing. Emília Juhásová

Dátum platnosti od: 04.04.2019
Dátum platnosti do: 03.04.2020

Bc. Tomáš Lužinský

Dátum platnosti od: 04.04.2019
Dátum platnosti do: 03.04.2020

Mgr. Daniela Ondrejková

Dátum platnosti od: 04.04.2019
Dátum platnosti do: 03.04.2020

Ing. Martina Riečanová

Dátum platnosti od: 04.04.2019
Dátum platnosti do: 03.04.2020

Ing. Jaroslav Turčan
Dátum platnosti od: 29. 6. 2018
Dátum platnosti do: 29. 6. 2019