Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Lučenec / Životné prostredie

Okresný úrad Lučenec
Životné prostredie
Námestie republiky 26,
984 36 Lučenec

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Pavel Adamík
telefón: 096165 2960, 047/4812802,0917881410
fax: 096165 2969, 047/4812828
e-mail: TA.13G4@QR.DJAF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie

 

 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku odpadového hospodárstva
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku odpadov z obalov
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku vodného hospodárstva
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku rybárstva
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany pred povodňami
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti  na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizáciách
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti na úseku ochrany ovzdušia
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • poskytovanie  poradenskej a informačnej činnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie

 

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 14/2018 z 22. januára 2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých odbor starostlivosti o životné prostredie koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k odboru (PDF, 460 kB)

Správa o stave životného prostredia SR