Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Správne konania

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII TU.

Okresný úrad Lučenec, odbor  starostlivosti o životné prostredie- štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje zverejnenie doručených strategických dokumentov a navrhovaných činností predložených na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. na webovom sídle:

Informácia o doručených strategických dokumentoch a navrhovaných činnostiach na stiahnutie