Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. máj 2021, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Krupina
Čsl. armády 2190/3 963 01 Krupina,
tel. kontakt podateľňa: 0961635785,
tel. kontakt supervízor: 0961635780

Prednosta
Mgr. Erika Turanová
e-mail: TA.13G4@ST.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

OZNAM  OKRESNÉHO ÚRADU   

Na základe  USMERNENIA     generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady  č. VI/9 zo dňa 19.04.2021 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresného úradu v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike je na okresnom úrade v Krupine    pre ochranu verejného zdravia   nevyhnutné dodržiavať nasledovné:

 

      Umožniť klientovi realizovanie osobného podania, ak takéto podanie nemôže byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie (telefonicky, e-mailom, elektronickým podaním). Podanie vo veci samej podané v elektronickej podobe bez autorizácie doplniť do troch pracovných dní v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.Okresný úrad na dodatočné podanie nevyzýva.

 

     Okresný úrad a klientske centrum v sídle okresného úradu vybavujú veci fyzických osôb a právnických osôb v rozsahu týchto stránkových dní a stránkových hodín:

  • pondelok v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.,
  • utorok      v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.,
  • streda       v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod.,
  • štvrtok      v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.,
  • piatok       v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

      Vybavovať všetky doručené podania, podnety a žiadosti klientov zákonom stanovenými postupmi a v zákonom stanovených lehotách.

 

   Realizovať ústne pojednávania na odboroch a vykonávanie kontrol zamestnancami okresného úradu za dodržania platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

 

   Zabezpečiť, aby klienti vstupovali do klientskeho centra a okresného úradu len s prekrytými hornými dýchacími cestami spôsobom určeným aktuálne platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a pri vstupe si dezinfikovali ruky.

 

   Dodržiavať ustanovenia aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa pri povoľovaní vstupu osobám do priestorov okresného úradu, jeho pracoviska a klientskeho centra .

 

    Dodržiavať príslušné opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Usmernenie GR SVS MV SR nadobúda účinnosť dňom 20.04.2021  

  Štátnu správu pre okres Krupina vykonáva Okresný úrad Zvolen týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

 
     
     
     
     
     

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)