Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2023, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Poltár / Organizačný odbor

Klientske centrum Poltár
Organizačný odbor
Železničná 2,
987 01 Poltár

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Ján Šimonek
telefón: 0961 655760
fax: 0961 655769
e-mail: TA.13G4@KD.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Organizačný odbor / Úradná tabuľa

OKRESNÝ ÚRAD POLTÁR, Železničná 2, 987 01 Poltár

podľa
Metodiky poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“)

v y h l a s u j e

výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“) na rok 2023

termín na podanie žiadostí: 01.03.2023 - 14.04.2023 do 12:00 hod.
                                        do úvahy sa berie dátum a čas uvedený v doručenke

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: 482 846,80 EUR
                                                             z toho: bežné výdavky 140 000,00 EUR
                                                                        kapitálové výdavky 342 846,80 EUR

Minimálna výška regionálneho príspevku je 20 000,00 EUR.
Maximálna výška regionálneho príspevku je 120 000,00 EUR.