Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Prešov
Oddelenie dokladov
Námestie mieru 3,
080 01 Prešov

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Matúš Klobušovský
telefón: 0961 80 3420
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Zmena úradných hodín: Okresný úrad - podateľňa 8:00-12:00 hod., Oddelenie dokladov: 8:00-12:00; Oddelenie evidencie vozidiel: 8:00-12:00 - len objednaní klienti

Oddelenie dokladov

UPOZORNENIE:

Aktuálny režim pracovísk MV SR 

Celá tlačová správa

 

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie ministerstvo vnútra upravilo úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch, cudzineckej polícii a niektorých útvaroch okresných riaditeľstiev PZ. Pracoviská sú verejnosti k dispozícii len dopoludnia.

Upozorňujeme, že počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť  mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje.

Klientske centrá, okresné úrady a útvary okresných riaditeľstiev PZ sú občanom k dispozícii  v pracovných dňoch v čase od 08.00 - 12.00 hod.

 

Doklady a evidencie

Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti len online objednaných klientov. 

Vykonávajú sa len nevyhnutné evidenčné úkony ako je prihlasovanie vozidiel do evidencie, vrátane vozidiel jednotlivo dovezených, priama zmena držby vozidla v rámci okresu, prevod držby vozidla na inú osobu a vydávanie duplikátov dokladov a tabuliek pri ich strate či odcudzení.

Oddelenia dokladov  prijímajú iba:

 • žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu po jeho strate/odcudzení,
 • žiadosti o vydanie vodičského preukazu po jeho strate/odcudzení, platí aj pre vodičské preukazy vydané v zahraničí,
 • žiadosti o vydanie cestovného pasu len v zrýchlenej lehote do 2 a 10 pracovných dní za príslušný správny poplatok,

Výnimočne možno prijať aj žiadosť o vydanie dokladu z iných dôvodov, súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných životných potrieb.

Okresné úrady a klientske centrá

 

Osobné podania sa umožňujú len za účelom výkonu podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti, a to výlučne v podateľni.

 

V ostatných prípadoch je potrebné využívať telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu. Podania bez autorizácie je potrebné do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe či podpísané elektronickým podpisom. Okresné úrady na dodatočné doplnenia nevyzývajú.

 

Osobne konzultovať požiadavky možno len v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia prednostu okresného úradu.

 

Zrušené sú všetky pojednávania o priestupkoch a správnych deliktoch, rovnako je zastavený výkon kontrol.

 

O všetkých zmenách budeme včas informovať.

Vstup občanov na pracoviská koordinujú poverení zamestnanci a supervízori. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

 

Klientske centrum Prešov, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, oddelenie dokladov, Námestie mieru 3, pracoviská č. 7 - 12 (príjem a vyhotovenie dokladov), pracovisko č. 3 (výdaj hotových dokladov)

 • vyhotovenie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu
 • zavádzanie bezpečnostného kódu a zaručenie elektronického podpisu
 • vydanie potvrdení k strate občianskeho preukazu, vodičského preukazu a cestovného pasu
 • vyhotovenie fotokópie, výpisu alebo písomnej informácie z evidencie
 • výpis karty vodiča
 • žiadosť o alternatívny autentifikátor
 • kontakty - príjem a vyhotovenie dokladov : 051/7082463, 051/7082464, 051/7082465, 051/7082466, 051/7082467, 051/7082468
 • - výdaj hotových dokladov : 051/7082479

Viac informácii k agende nájdete na webovej stránke polície