Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Prešov
Námestie mieru 3,
080 01 Prešov

Prednosta
ThLic. PaedDr. František Höger
telefón: 051/7082201
fax: 051/7082227
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Zmena úradných hodín: Okresný úrad - podateľňa 8:00-12:00 hod., Oddelenie dokladov: 8:00-12:00; Oddelenie evidencie vozidiel: 8:00-12:00 - len objednaní klienti

Úradná tabuľa

Verejné vyhlášky Katastrálneho odboru / Kataster
15. 1. 2021 | Rozhodnutie o určení opatrovníka k vkladu OÚ Prešov KO č. V 404/2017, zverej. 15. 01. 2021 (977,5 kB) pdf
28. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Chminianske Jakubovany (Ladislav Šimko, Karviná, ČR) OU Prešov KO č. V 8491/2020 z 10. 12. 2020, zverej. 28. 12. 2020 (1,0 MB) pdf
28. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Solivar ( FCM Bank Limited, Birkirkara, Malta ) OU Prešov KO č. V 8382/2020 zo 16. 12. 2020, zverej. 28. 12. 2020 (701,4 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Prešov (Vincent Ištoňa, Florida, USA) OU Prešov KO č. V 8296/2020 zo 16. 12. 2020, zverej. 23. 12. 2020 (1,2 MB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Prešov (MUDr. Natália Szitányi, Praha, ČR) OU Prešov KO č. V 8154/2020 z 27. 11 2020, zverej. 23. 12. 2020 (1,3 MB) pdf
16. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov (Ing. Eva Zemanová, Kosoř, Ľubica Seko, Jinočany, ČR) OU Prešov KO č. V 7772/2020 zo 6.11.2020, zverej. 16.12.2020 (1,6 MB) pdf
16. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Medzany (Vlastimil Toth, Trutnov, Horní Staré Město, ČR) OU Prešov KO č. V 8032/2020 z 23.11.2020, zverej. 16.12.2020 (733,1 kB) pdf
16. 12. 2020 | Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad zálož. práva na 30 dní od doručenia rozh. a výzva na odstránenie nedostat. návrhu (FCM Bank Limited, Swatar, Birkirkara, Malta) OU Prešov KO č. V 8382/2020-Kh z 27.11.2020, zverej. 16.12.2020 (1,7 MB) pdf
16. 12. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v k. ú. Župčany (Terézia Čiriková, Brno, ČR) OU Prešov KO č. V 7478/2020 zo 4.11.2020, zverej. 16.12.2020 (668,5 kB) pdf
Verejné vyhlášky Odboru opravných prostriedkov / Opravné prostriedky
7. 1. 2021 | Zastavenie lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021 dňom 7. 1. 2021 od 16,00 hod. (192,8 kB) pdf
21. 12. 2020 | Verejná vyhláška - Rozhodnutie o vyhlásení lesov osobitného určenia – lesy prímestské, l. na zachovanie gen. zdrojov a l. na lesnícky výskum na lesnom celku Lesy Cemjata OU-PO-OOP4-2020/052613-004-FIL z 18. 12. 2020, zverej. 21. 12. 2020 (274,5 kB) pdf
30. 10. 2020 | Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020 – 2021– zverejnené 30.10.2020 (348,8 kB) pdf
30. 10. 2020 | Mapa území, na ktorých nie je lov vlka v sezóne 2020-2021 povolený – zverejnené 30.10.2020 (3,6 MB) pdf
Verejné vyhlášky Odboru výstavby a bytovej politiky / Výstavba a bytová politika
22. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania dňa 3.12.2020 pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ k. ú. Šarišské Michaľany č. OU-PO-OVBP/2020/55442/139297/ŠSS-JL zo dňa 15.12.2020, zverej. 21.12.2020 (534,9 kB) pdf
18. 12. 2020 | Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia mesta Stropkov č. OVRRažP-S2020/2099 zo 14.08.2020 vo veci umiestnenia stavby „Nadstavba Domu služieb“ č. OU-PO-OVBP2-2020/050602-0140074/2020/ŠSS-Ba zo 16.12.2020, zverej. 18.12.2020 (4,8 MB) pdf
17. 12. 2020 | Rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2-2020/46816/140932/ŠSS-FA zo dňa 17.12.2020 o odvolaniach vo veci stavby "IBV NAD KRIVUĽOU - infraštruktúra" v k. ú. Stará Ľubovňa, zverej. 17.12.2020 (21,9 MB) pdf
15. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ č. OU-PO-OVBP2-2020/55441/138192/ŠSS-JL zo dňa 2.09.2020, zverej. 15.12.2020 (525,9 kB) pdf
8. 12. 2020 | Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania dňa 1. 12. 2020 pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584“ v k. ú. Krušinec OU-PO-OVBP2-2020/55269/135487/ŠSS-JL zo 4. 12. 2020, zverej. 8. 12. 2020 (530,3 kB) pdf
Verejné vyhlášky Odboru starostlivosti o životné prostredie / Životné prostredie
14. 12. 2020 | Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo veci navrhovanej činnosti „Obytný súbor STAVENEC, Prešov – Solivar“ zverej. 14.12.2020 (158,1 kB) pdf
Verejné vyhlášky Pozemkového a lesného odboru / Pozemky a lesy
14. 12. 2020 | Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v k. ú. Šarišské Sokolovce, časť Havaška, č. OU-PO-PLO-2020/001611-090 zo dňa 10.12.2020, zverej. 14.12.2020 (332,3 kB) pdf
30. 10. 2020 | Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020 – 2021– zverejnené 30.10.2020 (348,8 kB) pdf
30. 10. 2020 | Mapa území, na ktorých nie je lov vlka v sezóne 2020-2021 povolený – zverejnené 30.10.2020 (3,6 MB) pdf