Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 16,
058 44 Poprad

Prednosta
Dr. Jozef Bednár
telefón: 052/7721704
fax: 052/7725020
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Úradná tabuľa

Verejné vyhlášky / Kataster
15. 1. 2021 | Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad do KN č. k. V-5423/2020 zo dňa 13.01.2021 (936,1 kB) pdf
Verejné vyhlášky / Doprava a pozemné komunikácie
3. 12. 2020 | Oznámenie o začatí kolaudačného konania - "Diaľnica D1 Važec - Mengusovce" (825,4 kB) pdf
12. 11. 2020 | Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu: "II-534 Poprad – Starý Smokovec (1,5 MB) pdf
Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020/2021 / Pozemky a lesy
30. 10. 2020 | Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020 - 2021 - zaslanie (242,3 kB) pdf
30. 10. 2020 | Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020 - 2021 (348,8 kB) pdf
30. 10. 2020 | Mapa území, na ktorých nie je lov vlka v sezóne 2020-2021 povolený (3,6 MB) pdf
Informácie pre občanov / Organizačný odbor
30. 10. 2020 | Vyhlasky Uradu verejneho zdravotnictva SR - oznámenie o uverejnení vo Vestníku vlády SR, čiastka 11/2020 (275,8 kB) pdf
13. 10. 2020 | Rozhodnutie o zriadení pracoviska Okresného úradu Poprad so sídlom v meste Levoča (254,2 kB) pdf
13. 10. 2020 | Rozhodnutie o rozšírení pracoviska Okresného úradu Poprad so sídlom v meste Levoča (230,6 kB) pdf
13. 10. 2020 | Rozhodnutie o zmene doby výkonu štátnej správy na pracovisku Okresného úradu Poprad so sídlom v meste Levoča (142,8 kB) pdf
13. 10. 2020 | Účty pre platenie správnych poplatkov a pre platby za ROEP - KATASTER (369,0 kB) pdf
13. 10. 2020 | Sadzobník úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (134,4 kB) pdf
12. 10. 2020 | Klientske centrum - brožúra (359,1 kB) pdf
12. 10. 2020 | Klientske centrum - telefónny zoznam (192,9 kB) pdf
Informácie pre občanov / Krízové riadenie
13. 10. 2020 | Informácia pre verejnosť v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva (479,0 kB) pdf
13. 10. 2020 | Odporúčania pre obyvateľstvo po vydaní výstrahy (269,9 kB) pdf
Verejné vyhlášky / Pozemky a lesy
28. 9. 2020 | Upovedomenie o podanom odvolaní a zároveň výzva na vyjadrenie sa k tomuto odvolaniu - JPÚ v k. ú. Veľká, lokalita Turnička (1,2 MB) pdf
28. 9. 2020 | Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Buglovce (250,5 kB) pdf
28. 9. 2020 | Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Dlhé Stráže (252,0 kB) pdf
28. 9. 2020 | Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Vyšné Repaše (199,9 kB) pdf