Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Stará Ľubovňa
Pozemky a lesy
Nám. gen. Štefánika 1,
064 01 Stará Ľubovňa

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Matúš Suchý
telefón: +421 52 31 004 51
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Rozsah stránkových hodín: od 08:00 do 12:00 Evidencia zbraní a streliva: ŠTVRTOK – NESTRÁNKOVÝ DEŇ; Informácie Vám poskytne supervízor resp. informátor. ( +421 52 43 239 31 )

Pozemky a lesy / Kontakty

Ing. Matúš Suchý

vedúci odboru
Telefón +421-52-31004-51

Ing. Henrieta Mayer

Telefón 421-52-31004-56

Ing. Martin Bulko

Telefón 421-52-31004-22

Mgr. Ján Minďaš

Telefón 421-52-31004-52

Ing. Peter Kollár

Telefón 421-52-31004-22

Ing. Tatiana Pekyová

Telefón 421-52-31004-53

Ing. František Vilček

Telefón 421-52-31004-54

Ing. Matúš Žid

Telefón 421-52-31004-50
 
 
Dokumenty na stiahnutie
11. 9. 2020 | Správne poplatky vyberané okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (138,7 kB) pdf
11. 9. 2020 | Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 19 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – legalizácia stavieb postavených po 25. júni 1992 (21,0 kB) docx
11. 9. 2020 | Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 11 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – legalizácia stavieb postavených pred 25. júnom 1992 (20,4 kB) docx
11. 9. 2020 | Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 10 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – pochybnosť (20,3 kB) docx
11. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene druhu pozemku § 9 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - zmena jedného poľ. druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku alebo zmena z nepoľnohospodárskej pôdy na poľno. pôdu (21,3 kB) docx
11. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľ. účely na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (21,5 kB) docx
11. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - zmena druhu pozemku do 15 m² - jednorazová zmena (20,8 kB) docx
11. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – v zastavanom území do 5000 m² (20,5 kB) docx
11. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - ak ide o umiestnenie signálov, šachty, stožiare alebo iné objekty do 25 m² (20,5 kB) docx
11. 9. 2020 | Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 2202004 Z. z. v znení neskorších predpisov nad 1000 m2– mimo zastavaného územia (22,6 kB) docx
11. 9. 2020 | Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 2202004 Z. z. v znení neskorších predpisov do 1000 m2 – mimo zastavaného územia (23,3 kB) docx