Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Stará Ľubovňa / Evidencia vozidiel

Klientske centrum Stará Ľubovňa
Evidencia vozidiel
Nám. gen. Štefánika 1,
064 01 Stará Ľubovňa

vedúci / riaditeľ odboru
npor. Ing. Pavol Sitár
telefón: +421 961 83-3500

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Evidencia vozidiel

od 14. júna 2021 bude vybavovanie klientov systémom, kedy od
 • 08:00 do 10:00 sa budú môcť vyvavovať len klienti, ktorí neboli vopred objednaní a vybrali si poradové číslo z kiosku vyvolávacieho systému,
 • od 10:00 budú vybavovaní prednostne vopred objednaní klienti (online objednávky) a ak to kapacitné možnosti pracoviska umožnia, tak budú vybavení aj klienti, ktorí si vybrali poradové číslo z kiosku vyvolávacieho systému.

 

 

 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Stará Ľubovňa, Okresný dopravný inšpektorát, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií v Starej Ľubovni (pracoviská č. 5, 6, 7):
 • prihlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru
 • zápis zmeny vlastníka vozidla
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • prideľovanie voliteľného čísla
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom
 • výdaj tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov
 • evidencia zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • evidencia spájacieho zariadenia
 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • vyradenie vozidla z evidencie
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla
 • zrušenie avíza prevodu držby vozidla.

Viac informácii k agende nájdete na webovej stránke polície .