Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Dunajská Streda

Okresný úrad Dunajská Streda
Korzo B. Bartóka 789/3,
929 01 Dunajská Streda

Prednosta
Mgr. Michal Deraj
e-mail: TA.13G4@ZSLYo.RSUQG5@

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

 

 

Voľby do

 

Národnej rady Slovenskej republiky

 

v roku 2023

 

V zmysle  § 47 ods.  1 zákona  NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších zmien a doplnení do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb t.j. do 21. augusta 2023 do 24:00 hod.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Dunajskej Strede je

 

TA.13G4@AP.SKAF3PYLD@

 

 

 

Referendum   v roku 2023

Špeciálny spôsob hlasovania

 

 

V zmysle  § 5 ods.  2 až 6  zákona  NR SR č. 395/2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej dňa 24. augusta 2022 v súbehu      s § 4 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších zmien a doplnení Vám oznamujeme, že oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende zapisovateľovi špeciálnej volebnej  komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava, sám alebo prostredníctvom inej osoby a to  telefonicky v úradných hodinách okresného úradu.

 

Požiadať o špeciálny spôsob hlasovania je možné výlučne telefonicky

najskôr  16. januára 2023  a najneskôr   20. januára 2023 do 12:00 hod.

 

Oprávnený  volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu:

1/ meno a priezvisko;

2/ rodné číslo;

3/ adresa trvalého pobytu;

4/ adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom ;

5/ telefonický kontakt.

 

Kontakt na zapisovateľa špeciálnej volebnej komisie:

Mgr. Igor Nagy – 0961 57 11 34

 

 

 

Referendum   v roku 2023

špeciálna okrsková volebná komisia

 

Na základe ustanovenia § 4  ods. 4 a 5  zákona  NR SR č. 395/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a doplnení do špeciálnej okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor za referendum  jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana a koalícia prednostovi okresného úradu v lehote do 12. decembra 2022  do 24:00 hod.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Dunajskej Strede je

 

 

TA.13G4@AP.SKAF3PYLD@

 

 

Oznam!
Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie delegačiek! (PDF, 197 kB)

 

Oznam!
Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie delegačiek! (PDF, 129 kB)

Špeciálny spôsob hlasovania (PDF, 132 kB)

 

 

 

A közigazgatási eljárási díj megtérítése az e-Kolok (KIOSK)
fizetési rendszeren keresztül csak
 készpénz nélküli fizetéssel lehetséges!Aktuálny režim pracovísk MV SR