Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Dunajská Streda

Okresný úrad Dunajská Streda
Korzo B. Bartóka 789/3,
929 01 Dunajská Streda

Prednosta
PhDr. Richard Kmeť, MBA, LL.M.
e-mail: TA.13G4@KY4r.PLSUQGk@

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy  je naplánované prerušenie distribúcie elektrinydňa 16.05.2024 od 8:30 do 19:00 hod. (predpokladaná hodina ukončenia). Poskytovanie služieb odborov Okresného úradu Dunajská Streda na adrese Korzo B. Bartóka 789/3 bude z uvedeného dôvodu obmedzené.

 

Ďakujeme za porozumenie!

 

 PhDr. Richard Kmeť, MBA, LL.M.

 prednosta okresného úradu

 

TiszteltÜgyfelek,

 

értesítjük Önöket, hogy városunkban a villamosenergia-ellátó rendszeren végzett  tervezett munkálatok miatt 2024. május 16-án 8:30-tól 19:00-ig (a munkavégzés befejezésének előfeltételezett ideje) a villamosenergia-ellátás szüneteltetésére kerül sor. Ezen oknál fogva a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal épületében (cím: Bartók Béla Korzó 789/3, Dunaszerdahely) a szakosztályok munkája korlátozott módon zajlik majd.

 

Megértésüket köszönjük!

PhDr. Richard Kmeť, MBA, LL.M.

a Dunaszerdahelyi  Járási Hivatal elöljárója

 

 

 

 

                                                              Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

 

V zmysle  § 100 ods.  1 zákona  NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších zmien a doplnení do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb t.j. do 19.02.2024 ( do 24:00 hod.).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Dunajskej Strede je

 

TA.13G4@AP.SKAF3PYLD@

 

 

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

 

V zmysle  § 77 ods.  1 zákona  NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších zmien a doplnení do okresnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka  politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo  koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb t.j. do 09.04.2024 ( do 24:00 hod.).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Dunajskej Strede je

 

 

TA.13G4@AP.SKAF3PYLD@

 

 

 Aktuálny režim pracovísk MV SR