Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2021, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Dunajská Streda
Korzo B. Bartóka 789/3,
929 01 Dunajská Streda

Prednosta
Mgr. Michal Deraj
e-mail: TA.13G4@ZSLYo.RSUQG5@

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

Oznam

Oznamujeme verejnosti, že od 03.03.2021 bude budova Okresného úradu Dunajská Streda pre verejnosť uzavretá .

Podateľňa bude otvorená od 08:00 do 12:00.

Prosíme klientov, aby zvolili iné formy komunikácie – elektronicky, telefonicky, poštový styk.

Kontakty nájdete aj na www.minv.sk – okresné úrady – Trnavský kraj – Dunajská Streda.

 

Telefónne  kontakty okresného úradu:

 

podateľňa:                                                       031/5901 597

 

organizačný odbor:                                        031/5901 501

0903 416 276

pozemkový a lesný odbor:                            031/5910317

0910 891 006

 

odbor cestnej dopravy                                   031/5901561

a pozemných komunikácií :                           0908 129 911

odbor živnostenského podnikania:              031/5901 571

 0905 323 400

 

 

odbor všeobecnej vnútornej správy:          031/5901 531
                                                                        0908 727 095

 

odbor krízového riadenia:                            031/5901 516
                                                                        0905 297 548

 

odbor starostlivosti                                       0915 760 285

o životné prostredie:                                     0917 793 561

 

katastrálny odbor:                                         031/281 9035
                                                                        031/281 9043

 

Zamestnanci  okresného úradu akceptujú  písomné podania v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej podané v elektronickej podobe bez autorizácie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Okresný úrad na dodatočné podanie nevyzýva.

 

Klienti môžu vstupovať do budovy okresného úradu na Korze B. Bartóka 789/3 len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúškom, šálom alebo šatkou), je potrebné dodržiavať 2 m odstup  a pri vstupe sa vyžaduje aby si klienti dezinfikovali ruky.

 

Klienti sú povinní dodržiavať ustanovenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa pri povoľovaní vstupu osobám do priestorov okresného úradu, jeho pracoviska a klientskeho centra  - t. j. preukazovanie sa platným negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, alebo platným potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní).

 

 

ÉRTESÍTÉS !!!

 

Értesítjük a nyilvánosságot, hogy a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal épülete  2021. 03. 03-ától a nyilvánosság számára zárva tart.

Az iktató továbbra is a rendelkezésükre áll  08:00 órától 12:00 óráig.

Kérjük  ügyfeleinket, hogy a hivatal felé a kommunikáció más formáját használja  - elektronikus, telefonos  vagy  postai úton.

Elérhetőség:  www.minv.sk –– okresné úrady – Trnavský kraj – Dunajská Streda.


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

A Járási Hivatal alkalmazottai a beadványokat nyomtatott vagy elektronikus formában is elfogadják. Az elektronikus formában, autorizáció nélkül érkező beadványokat 3 napon belül a hatóság rendelete alapján autorizálni kell, elektronikus vagy nyomtatott formában. Erre a hivatal külön nem hívja fel a figyelmüket.

A Járási Hivatal épületbe való belépés és tartózkodás csak fedett felső légutakkal lehetséges (szájmaszk, sál, kendő), kötelező az egymástól való 2 méter betartása, valamint a kézfertőtlenítés.

Az ügyfeleknek kötelességük betartani a Szlovákiai Közegészségügyi Hivatal 47/2021 V. v. SR rendeletét, mi szerint az épületbe való belépéskor a hivatal dolgozóinak egészsége érdekében fel kell mutatni érvényes negatív RT-PCR vagy antigén teszt tanúsítványt, vagy COVID-19 fertőzésen átesett igazolást, vagy az első és második COVID-19 fertőzés elleni oltásról szóló igazolást, amely több mint 14 napja történt.

 

 

 

Aktuálny režim pracovísk MV SR

 

Telefónne  kontakty na zamestnancov Okresného úradu Dunajská Streda

 

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)