Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Sabinov
Námestie slobody 85,
083 01 Sabinov

Prednosta
Mgr. Jaroslav Markuš
telefón: 051 4880 301
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Úprava úradných hodín Klientskeho centra Sabinov od 21.12.2020

Úradná tabuľa

Verejné vyhlášky Odboru starostlivosti o životné prostredie / Životné prostredie
18. 1. 2021 | Verejná vyhláška - Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia o predĺženie termínu ukončenia výstavby vodnej stavby „Kučmanovský potok – protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa“ (429,8 kB) pdf
13. 1. 2021 | Upovedomenie začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. „Výrub náletových drevín vŕba rakytová – 50 ks, čerešňa – 15 ks, krovité porasty - 5 500 m2“ v k.ú. Torysa č. j. OU-SB-OSZP-2021/000405/ŠSOPaK-Če (292,9 kB) pdf
16. 12. 2020 | Verejná vyhláška – Oznámenia o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby vodnej stavby „Kučmanovský potok – protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa“ č. OÚ-SB-OSŽP-2020/002935-02/Ur/ŠVS z 15. 12 .2020 (168,7 kB) pdf
6. 11. 2020 | Verejná vyhláška - Oboznámenia o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie vodnej stavby „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, Sabinov“, SO 04 – Kanalizačná prípojka, OÚ-SB OSŽP-2020/002568-002/Če zverej. 6. 11. 2020 (227,9 kB) pdf
Verejné vyhlášky Katastrálneho odboru / Kataster
7. 12. 2020 | Zverejnenie dražobnej vyhlášky na základe žiadosti JUDr. Laclavíkovej, súdnej exekútorky v súlade s § 141 ods. 2,3 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. , týkajúcej sa nehnuteľností v k.ú. Sabinov do dňa dražby 11.1.2021 (748,5 kB) pdf