Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Košice
Opravné prostriedky
Komenského 52,
040 01 Košice

vedúci / riaditeľ odboru
JUDr. Anna Vantová
telefón: +421-55-6001 303
e-mail: Anna.Vantova@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN: Okresný úrad - podateľňa: 08:00-12:00; Oddelenie dokladov: 08:00-12:00; Oddelenie evidencie vozidiel: 08:00-14:00 – len objednaní klienti.

Opravné prostriedky

Odbor riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorým má sídlo v jeho územnom obvode vo veciach priestupkov, na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na úseku starostlivosti o životné prostredie, na úseku pôdohospodárstva a na úseku katastra nehnuteľností.