Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Košice
Výstavba a bytová politika
Komenského 52,
040 01 Košice

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Matej Styk, DBA
telefón: +421-55-6001 450
e-mail: vystavba.ke@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN: Okresný úrad - podateľňa: 08:00-12:00; Oddelenie dokladov: 08:00-12:00; Oddelenie evidencie vozidiel: 08:00-14:00 – len objednaní klienti.

Výstavba a bytová politika

Odbor plní úlohy na úseku štátnej stavebnej správy, územného plánovania a bytovej politiky.