Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Košice
Komenského 52,
041 26 Košice

Prednosta
Mgr. Martin Seman
telefón: +421-55-6001 200
e-mail: prednosta.ke@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN: Okresný úrad - podateľňa: 08:00-12:00; Oddelenie dokladov: 08:00-12:00; Oddelenie evidencie vozidiel: 08:00-14:00 – len objednaní klienti.

Úradná tabuľa

Začaté správne konania / Životné prostredie
18. 1. 2021 | Oznámenie o začatí správneho konania č. OU-KE-OSZP3-2021/007964 (190,8 kB) pdf
15. 1. 2021 | Oznámenie o začatí správneho konania č. OU-KE-OSZP3-2021/007876 (178,5 kB) pdf
15. 1. 2021 | Oznámenie o začatí správneho konania č. OU-KE-OSZP3-2021/007868 (194,0 kB) pdf
7. 1. 2021 | Oznámenia o začatí správneho konania č. OU-KE-OSZP1-2021/000202 (254,3 kB) pdf
Voľné miesta na školách / Školstvo
18. 1. 2021 | VM_ZS_Jenisejska22_Kosice_AsistentUcitela_(18.01.2021) (205,4 kB) pdf
14. 1. 2021 | VM_GMRS_Kosice_Ucitel_MAT vo FRJ_(14.01.2021) (83,5 kB) pdf
14. 1. 2021 | VM_GMRS_Kosice_Ucitel_MAT_INF_(14.01.2021) (83,6 kB) pdf
14. 1. 2021 | VM_ZSSMSPrakovce_PedagogickyAsistent_(14.01.2021) (149,2 kB) pdf
11. 1. 2021 | VM_ZSsVJM_VelkeSlemence_SkolskySpecialnyPedagog_(11.01.2021) (413,6 kB) pdf
11. 1. 2021 | VM_ZS_SpisskyHrusov_Ucite_MAT_(11.01.2021) (598,6 kB) pdf
11. 1. 2021 | VM_RC_Bankov_Ucitel_SJaL_M_(11.01.2021) (514,5 kB) pdf
7. 1. 2021 | VM_SOSTaS_Prakovce_SkolskyPsycholog_(07.01.2021) (409,8 kB) pdf
7. 1. 2021 | VM_SOSTaS_Prakovce_SocialnyPedagog_(07.01.2021) (409,8 kB) pdf
4. 1. 2021 | VM_SS_Vojenska13_Kosice_UcitelaMS_(04.01.2021) (233,9 kB) pdf
30. 12. 2020 | VM_SOS_MoldavskaCesta2_Kosice_Ucitel_TaSV_(29.12.2020) (245,9 kB) pdf
Verejné vyhlášky / Výstavba a bytová politika
15. 1. 2021 | Verejná vyhláška Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Rozhodnutie č. OU-KE-OVBP2-2021/006696 zo dňa 15.01.2021 vydané v odvolacom konaní) (898,3 kB) pdf
13. 1. 2021 | Verejná vyhláška Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu obce Bidovce č. 172/2019 – Bi zo dňa 25.05.2020) (559,7 kB) pdf
Výberové konania / Školstvo
14. 1. 2021 | VK na obsadenie funkcie riaditeľa /-ky, Základná škola, Vyšná Rybnica (1,5 MB) pdf
Úradne oznámenia odboru / Opravné prostriedky
14. 1. 2021 | Doručenie verejnou vyhláškou (Rozhodnutie č. OU-KE-OOP6-2021/002703-106 zo dňa 11. 01. 2021 - Ján Andrejkovič) (414,5 kB) pdf
14. 1. 2021 | Doručenie verejnou vyhláškou (Rozhodnutie č. OU-KE-OOP6-2021/002703-106 zo dňa 11. 01. 2021 - Ľuboš Andrejkovič) (427,0 kB) pdf
11. 1. 2021 | Upovedomenie o oprave chyby v písaní v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. OU-KE-OOP4-2020/029561/SZC zo dňa 29.06.2020 (195,9 kB) pdf
4. 1. 2021 | Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia (409,3 kB) pdf
Vyhlásenie krízových situácií / Krízové riadenie
13. 11. 2020 | Informácia o predĺžení núdzového stavu na 90 dní COVID-19 [z 15.11.2020] (191,8 kB) pdf
9. 11. 2020 | Vyhlásenie mimoriadnej situácie - Ekologická havária Chemko Strážske [z 22.01.2020] (257,2 kB) pdf
6. 11. 2020 | Vyhlásenie mimoriadnej situácie COVID-19 [z 12.03.2020] (288,7 kB) pdf
6. 11. 2020 | Vyhlásenie núdzového stavu COVID-19 - 2. vlna [z 01.10.2020] (286,9 kB) pdf